Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 309741
Chính trị
Kiến Tường: Thực hiện đạt và vượt 21/22 chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy năm 2020
Thứ 3, Ngày 15/12/2020, 16:00
Việc triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2020 cũng còn một vài hạn chế tồn tại, đó là kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thị xã

Ngày 15/12/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường tổ chức Hội nghị Thị ủy lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020-2025 để tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2020 và dự thảo Nghị quyết, Chương trình làm việc của Thị ủy năm 2021; cho ý kiến đối với kế hoạch xây dựng cơ bản, dự toán ngân sách năm 2021. Đồng chí Hoàng Đình Cán - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Sau phần Công bố Quyết định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2020- 2025; thông qua tờ trình của Bí thư Thị ủy Kiến Tường  - Nguyễn Minh Lâm, ông Nguyễn Văn Vũ- Chủ tịch UBND thị xã phát biểu đánh giá, phân tích làm rõ những kết quả đạt được, cũng như nguyên nhân hạn chế trong quá trình thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Các đại biểu thống nhất đánh giá, trong bối cảnh năm 2020 có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Thị ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đã phát huy tốt, thể hiện được sự đoàn kết, thống nhất cao, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, năng động, nhạy bén. Nhất là Ban Thường vụ Thị ủy đã tập trung lãnh đạo thành công Đại hội Đảng từ cấp cơ sở đến thị xã….. Tại hội nghị, các đại biểu còn nghe đại diện lãnh đạo Công an thị xã, Phòng Kinh tế, Ban Dân vận Thị ủy, Ban Tổ chức Thị ủy, Phòng Quản lý đô thị, xã Bình Hiệp... làm rõ thêm những kết quả đạt được, cùng các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Bên cạnh những kết đã đạt được, các đại biểu tham dự Hội nghị Thị ủy Kiến Tường lần thứ IV cũng đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2020 cũng còn một vài hạn chế tồn tại, đó là kinh tế - văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thị xã. Kết hợp với dự báo, nhận định tình hình, các đại biểu thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2021.

NGAY 15.12.2020, KIEN TUONG THUC HIEN DAT VA VUOT 21 CHI TIEU NGHI QUYET THI UY NAM 2020.jpg

Kiến Tường thực hiện đạt và vượt 21 chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy năm 2020

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm đánh giá năm 2020 là năm kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XI Đảng bộ thị xã, là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là năm tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong bối cảnh tình hình có nhiều khó khăn, thách thức, Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2020 ngay từ đầu năm phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn địa phương, đồng thời có được sự quan tâm và đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần cho việc thực hiện Nghị quyết đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là có 21/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra (đạt: 12 chỉ tiêu, vượt: 08 chỉ tiêu), 01 chỉ tiêu không đạt là tổng giá trị sản xuất đạt 4 ngàn 610 tỷ 556 triệu đồng, đạt 92,5% kế hoạch, bằng 105,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, so với cùng kỳ chỉ tiêu này vẫn cao hơn, điều đó khẳng định kinh tế của thị xã tiếp tục đà phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch rõ nét, đúng hướng giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp và tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng, thương mại - dịch vụ. Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, các chương trình liên kết trong sản xuất nông nghiệp của thị xã được thực hiện tốt. Việc chuyển đổi cơ cấu vật nuôi cây trồng  đạt được nhiều kết quả khả quan, đầu tư, xây dựng nông thôn mới ngày càng hướng vào tính bền vững, thực chất. Công nghiệp - xây dựng duy trì mức tăng trưởng khá; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện. Đầu tư xây dựng cơ bản được tập trung thực hiện theo kế hoạch, từng bước đi vào nền nếp, bố trí vốn  xây dựng cơ bản cân đối, khả thi, ưu tiên các công trình trọng điểm, bức xúc. Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; kết nối cung cầu để tiêu thụ các mặt hàng nông sản được đẩy mạnh thực hiện. Công tác quản lý điều hành ngân sách được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tiến độ thu dự kiến đạt và vượt kế hoạch đề ra; chi ngân sách được kiểm soát chặt chẽ, tiết kiệm chi thường xuyên, từng bước quan tâm ưu tiên chi đầu tư phát triển .

Văn hóa - xã hội phát triển ổn định, tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo dõi tình hình dịch bệnh, không để xảy ra ổ dịch ở địa phương; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng lên. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính được tăng cường, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo tình hình biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nhất là cao điểm lễ, Tết. Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát, ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép, tiếp tục duy trì các điểm chốt chặn kiểm dịch Covid-19 trên tuyến biên giới. Công tác đối ngoại, công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tập trung sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Đảng; tiếp tục được chú trọng gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện để ngày càng đi vào chiều sâu. Tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc, đối thoại của Bí thư cấp ủy với nhân dân, tạo sự tin tưởng, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Đối với Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Thị ủy Kiến Tường - Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII và Đại hội XI của Đảng bộ tỉnh Long An. Xác định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Kiến Tường năm 2021 có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo. Kết hợp với dự báo, nhận định tình hình, Thị ủy thống nhất cao với mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện do Ban Thường vụ Thị ủy trình. Trong đó, "tập trung triển khai, quán triệt, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thị xã, nhất là triển khai cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, chương trình đột phá, công trình trọng điểm. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thị xã để phát triển nhanh và bền vững; tập trung triển khai các kế hoạch phát triển kinh tế theo cơ cấu Đại hội đề ra; chủ động trong công tác huy động các nguồn lực để phát triển hạ tầng theo hướng đô thị loại III; tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả".

Hoài Phương


Lượt người xem:   132
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​