Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 256339
Quốc phòng - An ninh
Thứ 5, Ngày 13/09/2018, 20:00
Kiến Tường – Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và an ninh đối tượng 4
13/09/2018
Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 14/9/2018 với các nội dung: Triển khai những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng an ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự

        Ngày 11/9/2018, Hội đồng giáo dục Quốc phòng và an ninh (QP&AN) thị xã Kiến Tường tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 năm 2018 cho 131 học viên là Đại biểu HĐND các xã, phường trên địa bàn thị xã Kiến Tường.

       Lớp bồi dưỡng diễn ra từ ngày 11/9 đến ngày 14/9/2018 với các nội dung: Triển khai những nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng an ninh Quốc gia, Luật Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ, Biên giới Quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên; Phổ biến những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP&AN; Quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo gắn với QP&AN trong tình hình mới; Biên giới Quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia, quản lý và bảo vệ biển đảo, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược " Diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển KT-XH gắn với tăng cường củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại hiện nay.

        Trên 130 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018.jpg

       (Trên 130 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN năm 2018)

        Lớp bồi dưỡng là dịp để các học viên nắm vững các quan điểm của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới về chiến lược QP&AN, kinh tế đối ngoại; Quán triệt các nội dung, yêu cầu về thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược và những kiến thức cần thiết làm cơ sở vận dụng theo từng cương vị công tác, góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; Đồng thời nắm được những âm mưu, thủ đoạn chống phá nhà nước của các thế lực thù địch chống phá cách mạng để vận dụng các kiến thức đã học vào thực hiện nhiệm vụ QP&AN theo từng đơn vị công tác, có các biện pháp phòng, chống góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH ở cơ sở…

         Kết thúc khóa học, các học viên sẽ tiến hành làm bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho đối tượng 4 năm 2018./.

Tuấn Hùng

Lượt người xem:   115
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​