Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280515
Quốc phòng - An ninh
Kiến Tường: Tập huấn,triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng
Thứ 2, Ngày 08/07/2019, 15:00
Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Thượng tá Trịnh Văn Dũng - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Thị xã Kiến Tường triển khai những nội dung cơ bản của Luật Quốc Phòng năm 2018 và Nghị định số 168 về trong tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương

Ngày 05/7/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức tập huấn,triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Quốc phòng cho các đồng chí phụ trách công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã cùng lãnh đạo UBND, cán bộ tư pháp và Ban CHQS các xã, phường.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được nghe Thượng tá Trịnh Văn  Dũng - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Thị xã Kiến Tường triển khai những nội dung cơ bản của Luật Quốc Phòng năm 2018 và Nghị định số 168 về trong tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương. Trong đó, Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2018,có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Luật gồm 7 chương, 40 điều, luật này quy định nguyên tắc, chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức; quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng. Riêng Nghị định 168 gồm 7 chương và 22 điều, Nghị định này quy định chi tiết về nội dung công tác quốc phòng ở Bộ, ngành Trung ương, địa phương; Ban chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương; Trách nhiệm, mối quan hệ của Bộ, ngành trung ương, địa phương và kinh phí bảo đảm công tác quốc phòng

quang canh lop tap huan Luật Quốc phòng.jpg

(Quang cảnh hội nghị tập huấn)

Lớp tập huấn chủ yếu tập trung làm rõ quan điểm tuyên truyền, chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước về Quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, khả năng, ưu thế của các loại hình thông tin để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, tuyên truyền trên địa bàn thị xã.Công tác phân công, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, tuyên truyền Luật Quốc phòng phải gắn với nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm về công tác quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; kết hợp lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Luật quốc phòng với các nội dung tuyên truyền phổ biến giáo dục phát luật khác của địa phương.

 Theo kế hoạch,sau lớp tập huấn này, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức tập huấn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức mình hoàn thành chậm nhất trong tháng 7 năm 2019./.

Hoài Phương

 

Lượt người xem:   143
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​