Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 287236
Quốc phòng - An ninh
Kiến Tường: Sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019
Thứ 3, Ngày 08/10/2019, 10:00
Lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,4 % dân số; Công tác huấn luyện, diễn tập, quản lý lực lượng dự bị động viên bảo đảm chặt chẽ

Ngày 04/10/2019, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị sơ kết, khen thưởng xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019. Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn  Vũ chủ trì hội nghị.

Qua 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thị xã Kiến Tường đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng và an ninh. Trong đó, nổi bật là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh gắn với thế trận chiến tranh nhân dân ngày càng vững chắc; huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Các tiềm lực trong nền quốc phòng toàn dân không ngừng được củng cố, tăng cường; Tiềm lực chính trị tinh thần được đặc biệt coi trọng, người có công với cách mạng được quan tâm, thực hiện chi trả trợ cấp cho 945 đối tượng chính sách số tiền 2,5 tỷ đồng; Công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng đạt kết quả tốt; Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, công chức và nhân dân từng bước được nâng cao; Lực lượng vũ trang nhân dân được xây dựng vững mạnh, có sức chiến đấu cao, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,4 % dân số; Công tác huấn luyện, diễn tập, quản lý lực lượng dự bị động viên bảo đảm chặt chẽ; Tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu; Năng lực nắm tình hình, tham mưu, xử lý các tình huống về quốc phòng, an ninh và những vấn đề phức tạp của xã hội phát sinh từ cơ sở được nâng cao, kịp thời, hiệu quả; Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường - Nguyễn Văn  Vũ nhấn mạnh: Việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân là trách nhiệm của toàn xã hội, của mọi lực lượng, do đó, đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng và nhân dân thị xã Kiến Tường tiếp tục đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội…

Dịp này, UBND thị xã Kiến Tường khen thưởng 10 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, giai đoạn 2009 - 2019./.   

Tuấn Hùng

Lượt người xem:   266
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​