Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 287236
Quốc phòng - An ninh
Kiến Tường: Tập trung thực hiện công tác gọi công dân nhập ngũ năm 2020
Thứ 6, Ngày 06/12/2019, 16:00
Nêu cao truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc

Đến thời điểm này, thị xã Kiến Tường đã quán triệt, hướng dẫn thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và hướng dẫn các địa phương thực hiện đầy đủ quy trình tuyển quân năm 2020 theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp. Chỉ đạo quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện công tác tuyển quân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp và trực tiếp tổ chức thực hiện hiệu quả; đồng thời đề cao dân chủ, vai trò giám sát và sự đồng thuận của nhân dân, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, công khai, công bằng xã hội. Khắc phục kịp thời những hạn chế, yếu kém trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng chức trách, quyền hạn được giao gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong tuyển quân và những công dân vi phạm pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh, khiếu nại ngay tại cơ sở, không để tình trạng đơn thư vượt cấp.

Tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu ở địa phương, chuẩn bị tốt việc xét duyệt lý lịch chính trị, phẩm chất đạo đức của từng thanh niên trước khi nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, tuyệt đối không để lọt các trường hợp thanh niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật nhập ngũ vào Quân đội và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Theo dõi và thống nhất quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, quản lý chặt công dân trong thời gian tổ chức khám sức khỏe và khi phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đến ngày giao quân, xử lý nghiêm những công dân vi phạm các quy định về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh gọi khám sức khỏe, gọi nhập ngũ, đúng các quy định của pháp luật hiện hành tại Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Tuyệt đối không để lọt người không đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, tiền án, tiền sự vào Quân đội, Công an.

Tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Tổ chức xét nghiệm ma túy, HIV đúng theo quy định. Theo dự kiến thị xã Kiến Tường sẽ tổ chức khám từ ngày 10/12/2019 đến ngày 13/12/2019.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, Luật Công an nhân dân năm 2018 và các văn bản liên quan đến công tác tuyển quân năm 2020 bằng nhiều hình thức phong phú, gắn với tuyên truyền pháp luật, phù hợp thời gian của từng địa bàn dân cư, để nhân dân và công dân trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nêu cao truyền thống yêu nước, nêu cao ý thức trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên đối với Tổ quốc, tạo tinh thần vui tươi, phấn khởi cho thanh niên lên đường nhập ngũ đạt hiệu quả, tiết kiệm.

Kiên quyết xử lý nghiêm số thanh niên vi phạm các quy định pháp luật về nghĩa vụ quân sự theo Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu. Không để xảy ra những trường hợp tập thể và cá nhân tiêu cực trong tuyển quân.

Thị xã đã xây dựng kế hoạch chính sách hậu phương Quân đội và tổ chức đón tiếp chu đáo quân nhân xuất ngũ trở về địa phương; quan tâm chế độ, chính sách trong hướng nghiệp, dạy nghề, tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ ngày càng tốt hơn.

Văn Tấn

Lượt người xem:   252
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​