Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 309740
Quốc phòng - An ninh
Kiến Tường – Tổng kết thi hành các văn bản liên quan đến phòng thủ dân sự, ứng phó thiên tai
Thứ 2, Ngày 14/12/2020, 15:00
Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, duy trì nghiêm nhiệm vụ trực SSCĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn; chuẩn bị tốt về lực lượng, trang bị và phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra

Ngày 11.12.2020, UBND thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn từ năm 2013 đến năm 2020. Đại tá Trần Đình Hưng – Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Long An đến dự.

Giai đoạn 2013 – 2020, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trên địa bàn thị xã Kiến Tường đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị định, Quyết định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn. Phối họp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã thực hiện đưa 65 tin bài chuyên mục về "LLVT thị xã Kiến Tường trong công tác phòng, chổng khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn". Từ đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và các tâng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần chủ động trong công tác ứng phó sự cố, thiên tai và tim kiếm cứu nạn.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ huy, cán bộ đảng viên, LLVT, hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên rõ rệt. Công tác phòng, chống, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn được xác định là trách nhiệm, nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị mà LLVT là lực lượng nòng cốt. Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của các cấp, các ngành và của LLVT; nên cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quán triệt, duy trì nghiêm nhiệm vụ trực SSCĐ gắn với thực hiện nhiệm vụ cứu hộ-cứu nạn; chuẩn bị tốt về lực lượng, trang bị và phương tiện cơ động sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. LLVT thị xã luôn thể hiện vai trò là lực lượng nòng cốt, tích cực tham gia giúp dân trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…Các cơ quan, ban ngành đã phối hợp và phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo tổ chức diễn tập về phòng, chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, phòng chông cháy rừng, qua đó đã nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần hoàn thiện cơ chế theo phương châm "4 tại chỗ", đúc kết thực tiễn, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án ứng phó với các tình huống.

Tại hội nghị tổng kết, có 03 tập thể và 03 cá nhân được Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường khen thưởng vì có thành tích tiêu biểu trong việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố, thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2013 – 2020./.

Tuấn Hùng


Lượt người xem:   122
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​