Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 309647
Sức khỏe
Thị xã Kiến Tường: Nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới
Thứ 5, Ngày 02/03/2017, 17:00
Thực hiện Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong tình hình mới.

     Thực hiện Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ cho nhân dân trong tình hình mới. Trong những năm qua, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân trên địa bàn thị xã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát; sự tham gia phối hợp tích cực, đồng bộ của các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, đã được nhiều kết quả nổi bật; hằng năm đều đạt các chỉ tiêu, nghị quyết của Thị uỷ đề ra, hệ thống khám chữa bệnh được đầu tư xây dựng và mở rộng, cung cấp nhiều máy móc, trang thiết bị; đội ngũ cán bộ y tế thường xuyên được đào tạo nâng cao trình độ; chất lượng khám chũa bệnh ngày càng được đảm bảo nhất là khám chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng chính sách, người cao tuổi và trẻ em,… Công tác y tế dự phòng luôn được chú trọng, hàng năm không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia; mạng lưới y tế cơ sở từng bước được củng cố, cuối năm 2016 có 3 xã đạt Bộ Tiêu chí quốc gia về y tế trong giai đoạn đến năm 2020.

     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 46-NQ/TW của Ban Bí thư, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế như sau: Một số cơ sở y tế xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa, nhiều máy móc trang thiết bị sử dụng đã lâu chưa được thay thế kịp thời; công tác đấu thầu thuốc của ngành y tế có lúc còn chậm dẫn đến tình trạng không đảm bảo thuốc để điều trị bệnh nhân; Bệnh viện và Trạm Y tế chưa bố trí đủ bác sĩ các chuyên khoa để thực hiện khám chữa bệnh; nguồn vốn đầu tư cho ngành y tế còn hạn hẹp, chính sách xã hội hoá chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nhằm để khắc phục những hạn chế đã nêu Ban Thường vụ Thị uỷ giao trách nhiệm cho các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm trong việc tổ chức tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23/02/2005 của Bộ Chính trị khoá IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới. Bên cạnh đó đề nghị Phòng Y tế phối hợp Trung tâm Y tế và Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười tham mưu thị xã kiến nghị tỉnh có giải pháp mua sắm trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác khám chữa bệnh được kịp thời; đầu tư sửa chữa các khoa, phòng đang xuống cấp; đưa vào lộ trình xây dựng mới các Trạm Y tế xuống cấp theo thứ tự ưu tiên giai đoạn 2017 – 2020, kiến nghị Sở Y tế hàng năm sớm triển khai kế hoạch đấu thầu thuốc nhằm cung ứng kịp thời thuốc điều trị cho đối tượng thụ hưởng BHYT.

     Bệnh viên Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười và Trung tâm Y tế xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ Bác sĩ và các chuyên khoa giai đoạn 2017-2020 để đảm bảo đủ Bác sĩ điều trị bệnh và sử dụng các trang thiết bị mới khi bệnh viện 500 giường đi vào hoạt động. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đảm bảo người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản tại địa phương, hạn chế chuyển về tuyến trên.

     Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan ban ngành đoàn thể phối hợp ngành y tế tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, công tác  y tế dự phòng, nâng cao kiến thức trong phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền để người dân tự nguyện tham gia bảo hiễm y tế, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu bảo hiễm y tế toàn dân nhiệm kỳ 2015 - 2020./.                                                                  

Thu Hồng

Lượt người xem:   111
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​