Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 309646
Sức khỏe
Thị xã Kiến Tường: Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Sức khoẻ sinh sản năm 2017
Thứ 5, Ngày 09/03/2017, 16:00
Năm 2016 công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thị xã cùng với sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số đã đạt được những kết quả quan trọng.

Năm 2016 công tác Dân số - Kế hoạch hoá gia đình (DS-KHHGĐ) được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn thị xã cùng với sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên dân số đã đạt được những kết quả quan trọng. Các chế độ chính sách Dân số - sức khoẻ sinh sản (DS-SKSS) được triển khai rộng khắp đã tác động làm giảm tỷ suất sinh thô và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, có 32 ấp, khu phố không có người sinh con thứ 3 trở lên, xây dựng và duy trì được 4 xã, phường không có người sinh con thứ 3 trở lên (Tuyên Thạnh, Bình Hiệp, Bình Tân và Thạnh Trị) góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó, các đề án nâng cao chất lượng dân số như mô hình sàng lọc trước sinh, sơ sinh, tư vấn và kiểm tra sức khoẻ tiền hôn nhân; mô hình tuyên truyền giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, … được triển khai rộng khắp, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Từ đó, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân về tầm quan trọng của công tác DS-SKSS được nâng lên.

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ thời gian gần đây vẫn tiềm ẩn nguy cơ sinh con thứ 3 trở lên của các cặp vợ chồng có con một bề, gia đình khá giả muốn sinh thêm con, đặc biệt có cả cán bộ đảng viên, công chức, viên chức chưa thật sự gương mẫu trong việc thực hiện chính sách DS-KHHGĐ. Nguyên nhân trên là do một vài cấp uỷ đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt các chủ trương về chính sách DS-KHHGĐ; công tác tuyên truyền vận động chưa thường xuyên, có lúc có nơi còn xem nhẹ, thiếu kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm; công tác tham mưu đề xuất của cán bộ chuyên trách, cộng tác viên dân số ở ấp, khu phố chưa kịp thời, địa bàn dân cư thiếu tính ổn định,…  Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến việc xây dựng và duy trì mô hình ấp, khu phố, xã, phường không có người sinh con thứ 3 trở lên.

Để khắc phục những hạn chế đã nêu, đồng thời thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu DS-SKSS năm 2017, Ban Thường vụ Thị uỷ đã ban hành văn bản yêu cầu các cấp uỷ đảng, các cơ quan ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận 119-KL/TW của Ban Bí thư về việc thực hiện có hiệu quả các nội dung Nghị quyết số 47-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DS-KHHGĐ”, Chỉ thị số 14/CT-TXU ngày 12/4/2016 của Ban Thường vụ Thị uỷ về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Chiến lược DS-SKSS giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã. Giao trách nhiệm cho các Đảng bộ, Chi bộ cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, chính quyền nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý, theo dõi cán bộ đảng viên, hội viên thực hiện chính  sách DS-SKSS; nghiêm khắc xử lý các trường hợp vi phạm sinh con 3 theo qui định của pháp luật và chịu trách nhiệm việc xảy ra tình trạng sinh con 3 tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên của hệ thống chính trị, đưa công tác DS-KHHGĐ vào chỉ tiêu nghị quyết của cấp uỷ, chương trình công tác thường xuyên của đơn vị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục về DS-SKSS, nâng cao chất lượng các mô hình, đề án đưa chính sách dân số vào qui ước ấp, khu phố nhầm nâng số lượng ấp, khu phố không có người sinh con thứ ba trở lên.

Bên cạnh đó, cũng cần nâng cao vai trò hoạt động của từng thành viên Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thị xã; tăng cường bám địa bàn cơ sở chấn chỉnh hoạt động của Ban DS-KHHGĐ các xã, phường. UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động của cán bộ dân  số, đội ngũ cộng tác viên, quản lý chặt chẽ số hộ, số nhân khẩu trên địa bàn và theo dõi chính xác về biến động dân số; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo cán bộ làm công tác dân số và ưu tiên nguồn kinh phí cho công tác dân số ở cơ sở. Các ngành trong khối y tế cần chủ động phối hợp hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu của chiến dịch, trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực phục vụ kịp thời, hiệu quả hướng tới sự hài lòng đối với người bệnh và góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm đã đề ra./.

Thu Hồng

Lượt người xem:   131
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​