Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 251406
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 13/12/2018, 22:00
Kiến Tường: Nổ lực xây dựng Trường đạt chuẩn Quốc gia vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra
13/12/2018
Chỉ đạo UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền trong phong trào xã hội hóa giáo dục; tuyên truyền tới các cán bộ đảng viên, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo

Thực hiện Nghị quyết số 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Xác định công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo ở địa phương, trong những năm qua Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường đã đưa nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn vào Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm theo lộ trình. UBND thị xã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, phân bổ ngân sách cho các địa phương, đồng thời giao Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực, khảo sát, tập hợp, thống kê nhu cầu đầu tư xây mới để kịp thời phân bổ từ các nguồn ngân sách của tỉnh, của thị xã và sự nghiệp giáo dục để hỗ trợ các trường xây mới, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy học. Chỉ đạo UBND các xã, phường làm tốt công tác tuyên truyền trong phong trào xã hội hóa giáo dục; tuyên truyền tới các cán bộ đảng viên, các đoàn thể, các tổ chức xã hội và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về giáo dục và đào tạo, qua đó thấy được sự nghiệp giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển.

Tính đến thời điểm tháng 12/2017, thị xã Kiến Tường có 16/22 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ: 72,72%, cụ thể Cấp học Mầm non có: 5/7 trường, trong đó có trường Mẫu giáo Hoa Sen đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2. Cấp học Tiểu học có 7/9 trường, trong đó có 03 trường đạt chuẩn mức độ 2 gồm Trường Tiểu học Tuyên Thạnh, Tiểu học Nguyễn Tấn Kiều và Tiểu học Nguyễn Thái Bình. Cấp học Trung học cơ sở có: 4/6 trường đạt chuẩn quốc gia. Ðể được công nhận trường chuẩn quốc gia, ở mỗi cấp học sẽ có những tiêu chí riêng, cụ thể, hướng tới xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, thuận lợi, tiện nghi hơn cho học sinh, góp phần tạo khí thế thi đua dạy tốt, học tốt cho thầy và trò. Để đẩy nhanh chương trình xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, Thị ủy,UBND thị xã đã đưa ra các giải pháp sát sao và quyết liệt, ngoài việc tranh thủ các nguồn vốn của cấp trên, của các tổ chức doanh nghiệp trong và ngoài thị xã, hàng năm thị xã còn dành kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các trường lớp xuống cấp để tạo thuận lợi cho việc dạy và học, lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo các đơn vị nhà trường tăng cường công tác quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, sáng tạo, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua; chú trọng nâng cao chất lượng giáo viên, làm tốt công tác xã hội hóa để làm nền tảng căn bản cho việc hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia về sau. Tính riêng trong 2 năm 2017 và năm 2018, tổng kinh phí đầu tư xây dựng mới phòng học, phòng chức năng, các công trình phụ và bổ sung trang thiết bị dạy học…. trên 33 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách hổ trợ từ các đề án phổ cập giáo dục Mầm non 5 tuổi của Trung ương; Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, Đề án đổi mới ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học của Tỉnh hơn 29 tỷ 800 triệu đồng, ngân sách bổ sung thiết bị dạy học và chống xuống cấp của thị xã gần 3 tỷ 200 triệu đồng, nguồn vốn được hỗ trợ từ công tác xã hội hoá hơn 197 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, Hiệu trưởng các nhà trường đã nhận thức rõ vai trò của mình vừa làm tốt công tác tuyên truyền vừa làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục huy động mọi nguồn lực để tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện cho nhà trường thi đua Dạy tốt – Học tốt…..Thầy Nguyễn Văn Nghĩa- Hiệu Trường Trường Tiểu học Nguyễn Thái Bình nói  "….Để công nhận trường đạt chuẩn QG thành công thì ngoài yếu tố quan trọng là đội ngũ CB-GV-NV thì yếu tố quan trọng không thể thiếu là cơ sở vật chất (CSVC). Đối với trường TH Nguyễn Thái Bình, từ khi đưa vào hoạt động đã được sự quan tâm của Thị ủy – HĐND – UBND thị xã đầu tư về CSVC cho nhà trường một cách toàn diện. Bởi vì 5 tiêu chuẩn theo Thông tư 59 của Bộ GD-ĐT thì yếu tố Phòng chức năng và CSVC là không thể thiếu. Chính vì vậy, từ khi thành lập đến nay trường đã đủ điều kiện công nhận trường đạt chuẩn QG mức độ 2. Khi chúng ta xây dựng trường đạt chuẩn, chúng ta đã tạo điều kiện tốt nhất cho các em môi trường học tập thuận lợi cũng như giúp các em phát triền toàn diện hơn…"

TIEU HOC NGUYEN THAI BINH.jpg 

(Trường tiểu học Nguyễn Thái Bình chuẩn QG mức độ 2)

Hiện tại toàn thị xã có 23 trường học, gồm 08 Trường Mầm non-Mẫu giáo, 09 Trường Tiểu học và 06 Trường Trung học cơ sở. Tính đến cuối tháng 10/ 2018, số trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình là 5 trường đều đã được UBND tỉnh tổ chức Đoàn thẩm định kiểm tra công nhận mới và công nhận lại đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, tính đến thời điểm tháng 11 năm 2018, số trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí mới của toàn thị xã Kiến Tường là 19/23 trường, đạt tỷ lệ: 82,60%, đạt gần 112% Nghị quyết thị ủy đề ra trong năm 2018.  Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, thầy, cô giáo không ngừng tự rèn luyện, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình tâm huyết, là những tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo. Theo đó, chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững và nâng cao; số lượng học sinh giỏi các cấp hàng năm đều tăng. Năm học 2017-2018 ngành GD&ĐT thị xã Kiến Tường xếp Nhất cụm 3 Khối B; có 1 tập thể  được tặng cờ thi đua của UBND Tỉnh; 04 tập thể lao động xuất sắc; 17 tập thể lao động tiên tiến và có 01 cá nhân nhận bằng khen của Bộ giáo dục và Đào tạo; 20 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh Long an.

Trên cơ sở phát huy và tiếp tục thực hiện lộ trình trường chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Thị ủy Kiến Tường đề ra, Ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp tục tổ chức xây dựng kế hoạch trường chuẩn quốc gia trong năm 2019 và ở những năm tiếp theo. Cụ thể, mục tiêu trong năm 2019 tổng số trường đạt chuẩn quốc gia của thị xã theo tiêu chí mới là 20/23 trường, tỉ lệ 86,95%. Tập trung chỉ đạo cho các đơn vị trường đã đạt và chưa đạt chuẩn quốc gia rà soát lại các tiêu chuẩn công nhận theo quy chế được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đối với từng cấp học theo tiêu chí mới để củng cố, nâng cao mức độ chuẩn đã đạt được đối với những đơn vị đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, mức độ 2. Phấn đấu phối hợp với các ngành, các cấp, các nguồn lực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đối với những đơn vị còn lại. Thầy Bùi Xuân Lộc - Trưởng phòng Gíao dục và Đào tạo thị xã Kiến Tường cho biết…. "Trong năm 2019 sẽ có 4 trường được công nhận lại trường đạt chuẩn QG. Khó khăn hiện tại là khi công nhận lại thì có một số trường còn thiếu phòng chức năng theo đúng quy định. Với khó khăn đó, ngành GD-ĐT tiếp tục tham mưu lãnh đạo các cấp, quan tâm, đầu tư xây dựng các phòng chức năng. Bên cạnh đó chỉ đạo các trường rà soát lại các tiêu chuẩn theo Thông tư mới của Bộ GD-ĐT để đảm bảo được đầy đủ các tiêu chí đặt ra. Đồng thời đề xuất, cử các cán bộ giáo viên dự nguồn học các lớp LLCT và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo đúng các tiêu chuẩn mới để công nhận trường đạt chuẩn QG…."

Bằng những định hướng và cách làm đúng đắn, tin rằng thị xã Kiến Tường sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả trong việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Nguyên Khánh- Hoài Phương

Lượt người xem:   126
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​