Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 251740
Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 13/12/2018, 22:00
Kiến Tường: BCH Đảng bộ thị xã đoàn kết thực hiện thắng lợi Nghị quyết
13/12/2018
Hội nghị Thị ủy lần này cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ, đa số đại biểu nhận định việc triển khai thực hiện Nghị quyết thị ủy năm 2018 đạt kết quả rất khả quan, phấn khởi, tuy nhiên cùng với kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳn thắng chỉ ra một vài mặt còn hạn chế

Ngày 12/12/2018, Ban thường vụ Thị ủy Kiến Tường tổ chức Hội nghị thị ủy lần thứ 20 thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Thị ủy năm 2018 và dự thảo Nghị quyết phương hướng, nhiệm vụ của Thị ủy năm 2019; báo cáo tiến độ thực hiện các Chương trình đột phá, công trình trọng điểm của Đại hội XI Đảng bộ thị xã; Chương trình làm việc của Thị ủy năm 2019; bàn và quyết định một số công việc theo thẩm quyền. Ông Đinh Ngọc Lâm- UV BTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An đến dự.

Thông qua tờ trình trình tại Hội nghị, Bí thư Thị ủy Kiến Tường Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh dự thảo đã đánh giá và nêu bật được những kết quả mà Thị ủy đã lãnh đạo, điều hành đạt được trong năm, có 22/22 chỉ tiêu nghị quyết đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu chuyển dịch đúng định hướng. Khu vực I chiếm tỷ trọng 36%, tăng 3,4% so với cùng kỳ (đạt 101,9% Nghị quyết). Khu vực II chiếm tỷ trọng 21%, tăng 19,4% so với cùng kỳ (đạt 105,2% Nghị quyết) và khu vực III chiếm tỷ trọng 43%, tăng 20,4% so với cùng kỳ (đạt 104,1% Nghị quyết). Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 được triển khai thực hiện tốt; các Chương trình mục tiêu theo chủ trương của Chính phủ về giáo dục, y tế, … cũng được tập trung triển khai thực hiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng được chú trọng, hệ thống chính trị được kiện toàn và hoạt động đi vào nề nếp, có chiều sâu, các nội dung triển khai thực hiện theo Kế hoạch 58-KH/TXU của Thị ủy về thực hiện Đề án 02-ĐA/TU của Tỉnh ủy được tập trung triển khai đạt được nhiều kết quả tích cực; các Nghị quyết chuyên đề thực hiện chương trình đột phá, công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Thị ủy được triển khai chặt chẽ. Từ đó, góp phần thực hiện đạt và vượt 21/24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần XI (nhiệm kỳ 2015- 2020) đã đề ra.

HOI NGHI THI UY.png

(Ông Đinh Ngọc Lâm - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Hội nghị Thị ủy lần này cũng dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận tại tổ, đa số đại biểu nhận định việc triển khai thực hiện Nghị quyết thị ủy năm 2018 đạt kết quả rất khả quan, phấn khởi, tuy nhiên cùng với kết quả đạt được, các đại biểu cũng thẳn thắng chỉ ra một vài mặt còn hạn chế, cụ thể phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thị xã, là Trung tâm vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh. Công nghiệp tuy có bước phát triển nhưng chưa đáp ứng yêu cầu, khu kinh tế của khẩu Bình Hiệp chưa được tập trung triển khai, việc thu hút các nhà đầu tư còn hạn chế , hiện tại chỉ mới có 03 doanh nghiệp đầu tư ; thương mại - dịch vụ chủ yếu tập trung ở khu vực nội thị, kinh tế biên mậu chưa phát triển. Sản xuất nông nghiệp có chuyển biến tích cực nhưng chưa thật sự bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi còn chậm, sản phẩm nông nghiệp chưa đa dạng, chủ yếu tập trung vào cây lúa. Chương trình đột phá phát triển nông nghiệp chất lượng cao tuy được tập trung lãnh đạo thực hiện nhưng kết quả đạt được chưa rõ nét; các hợp tác xã, mô hình điểm có hình thành nhưng hoạt động chưa thực sự hiệu quả, còn trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tình hình an ninh trật tự còn diễn ra phức tạp; hoạt động buôn lậu, đánh bạc qua biên giới, tệ nạn xã hội, ma túy, tín dụng đen vẫn còn xảy ra gây dư luận, bức xúc trong nhân dân…Tham gia thảo luận các đại biểu cũng đã phân tích, chỉ ra nguyên nhân của hạn chế và đưa ra nhiều ý kiến quyết tâm khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt có 100%  đại biểu biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 Bí thư Thị ủy Kiến Tường Phạm Tấn Hòa khẳng định Ban Thường vụ Thị ủy xác định năm 2019 là năm tăng tốc để thực hiện hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh. Vì vậy, toàn Đảng bộ thị xã phải xây dựng quyết tâm cao, đoàn kết thống nhất một lòng để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của năm 2018, khắc phục những khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp sát với thực tiễn và thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015- 2020. Nghị quyết Thị ủy năm 2019 tập trung các vấn đề chủ yếu về thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của trung ương, của tỉnh và thị xã. Tiếp tục thúc đẩy kinh tế phát triển, chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng khu vực II, khu vực III và giảm dần khu vực I. Thực hiện có hiệu quả 03 chương trình đột phá và 03 công trình trọng điểm gắn với các Nghị quyết chuyên đề của Thị ủy. Tăng cường huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của hệ thống chính trị; giữ vững ổn định chính trị; củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã, nhất là khu vực biên giới.

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị thị ủy Kiến Tường lần thứ 20, ông Đinh Ngọc Lâm- UV BTV-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An khẳng định chính sự đoàn kết và năng động, quyết liệt trong lãnh đạo, tổ chức nên việc thực hiện Nghị quyết Thị ủy Kiến Tường năm 2018 đã đạt kết quả quan trọng, tất cả 22/22 chỉ tiêu nghị quyết đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, ông cũng nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm, đề nghị Thị ủy Kiến Tường và các ngành của thị xã cần tiếp tục tập trung rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, các chương trình đột phá, công trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ Thị xã đã xác định, để dồn sức, ưu tiên các nguồn lực đầu tư những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, không dàn trãi. Đồng thời, tiếp tục tăng cường huy động các nguồn lực, sự  quyết tâm của cả hệ thống chính trị  xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã văn hóa đúng thực chất…./.

Hoài Phương

Lượt người xem:   195
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​