Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280035
Tin tức sự kiện
Thị xã Kiến Tường tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
Thứ 3, Ngày 10/12/2019, 10:00
Thị xã Kiến Tường đang nhân rộng mô hình thị xã nhân rộng mô hình "Tuyến đường xanh, sạch đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện mô hình "4 xin, 4 luôn" của Trung tâm hành chính công thị xã Kiến Tường

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của BCHTW Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", công tác dân vận trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; kinh tế - xã hội phát triển, an ninh chính trị được giữ vững.

Công tác dân vận được xem là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới; cấp ủy, chính quyền thị xã Kiến Tường thường xuyên đổi mới và nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục. Tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, đồng thuận với mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ về công tác dân vận của Đảng. Nâng cao nhận thức cảnh giác và chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lợi dụng vấn đề dân chủ, dân tộc, tôn giáo gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Chú trọng văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của đội ngũ công chức, viên chức là nhiệm vụ thường xuyên, nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong việc xây dựng hình ảnh phục vụ đối với tổ chức, cá nhân góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, được lòng dân.

Nét nổi bật trong công tác dân vận của thị xã Kiến Tường là cải cách hành chính tiếp tục được các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng đơn giản hóa các thủ tục, quy trình giải quyết được công khai, minh bạch, nhận, trả kết quả đúng quy định; nhất là thực hiện mô hình "4 xin, 4 luôn" của Trung tâm hành chính công thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Đặc biệt, chú trọng chỉ đạo thực hiện các nội dung về công khai đến nhân dân thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở Trung tâm Hành chính công, UBND các xã, phường. Công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; thủ trưởng các cơ quan đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm, chú trọng. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những chỉ đạo giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ngay từ cơ sở, giảm tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp.

Thị xã Kiến Tường đang nhân rộng mô hình thị xã nhân rộng mô hình "Tuyến đường xanh, sạch đẹp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" … mang lại hiệu ứng tích cực từ người dân. Cùng nhân dân ứng phó dịch tả heo Châu phi, xử lý rác thải sinh hoạt, thu gom thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng, cùng nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Xác định nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho nhân dân là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các cấp chính quyền đã tăng tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng; chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các chương trình, mục tiêu trọng tâm của địa phương, đặt biệt được sự quan tâm của Nguyên Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang trong hỗ trợ dự án nuôi bò.

Có thể khẳng định, bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, công tác dân vận ở thị xã Kiến Tường đã tạo được sự đồng thuận trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Văn Tấn

Lượt người xem:   214
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​