Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 278589
Tin tức sự kiện
Kiến Tường – Sơ kết công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm 2020
Thứ 6, Ngày 03/07/2020, 10:00
UBKT Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 02 chuyên đề đối với 02 tổ chức Đảng và 02 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở

Ngày 02/7/2020, UBKT Thị ủy Kiến Tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Phạm Văn Tiện - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Kiến Tường chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các cấp ủy Đảng đã bám sát tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, chỉ đạo UBKT các cấp tích cực tham mưu, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng, trong 6 tháng đầu năm, UBKT Thị ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy kiểm tra 02 chuyên đề đối với 02 tổ chức Đảng và 02 đảng viên về công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở; giám sát chuyên đề đối với 02 tổ chức Đảng và 02 đảng viên; kiểm tra việc thu, chi, quản lý và sử dụng Đảng phí đối với 04 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 01 đảng viên…

Trong 6 tháng cuối năm 2020, UBKT Thị ủy Kiến Tường và UBKT các Đảng ủy cơ sở tiếp tục thực hiện và tham mưu cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đề ra; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên, chủ động kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa UBKT với các Ban xây dựng Đảng, cơ quan bảo vệ pháp luật và các ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thẩm định, phúc tra đối với UBKT Đảng ủy cơ sở để xét khen thưởng năm 2020; tăng cường hoạt động giám sát, chủ động nắm tình hình, phát hiện dấu hiệu vi phạm của tổ chức Đảng và đảng viên để kiểm tra kết luận, xử lý kịp thời, đúng quy định nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Kiến Tường – Phạm Văn Tiện yêu cầu ủy ban kiểm tra các cấp cần chủ động, linh hoạt hơn trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nghiêm túc đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, nâng cao chất lượng hiệu quả sau kiểm tra giám sát, đảm bảo thực hiện đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, chú trọng kiểm điểm cuối năm, củng cố kiện toàn UBKT các cấp; chủ động tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra đã xây dựng; tập huấn nâng cao năng lực của đội ngũ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở./.

Tuấn Hùng


Lượt người xem:   43
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​