Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 327282
Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 12/05/2021, 21:00
Phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc các cấp trong công tác bầu cử
12/05/2021
Kết quả hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã có 51 vị để bầu lấy 30 đại biểu, đối với cấp xã, phường có 312 vị để bầu 189 đại biểu nhiệm kỳ 2021-2016.

Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên, của Thường trực Thị ủy về công tác bầu cử, với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã đã triển khai các văn bản liên quan đến hệ thống Mặt trận xã, phường như: Hướng dẫn về công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Kế hoạch phát động thi đua công tác Mặt trận tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Hướng dẫn tuyên truyền bầu cử...

Trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND thị xã, xã phường về việc dự kiến cơ cấu số lượng thành phần giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các xã, phường đã tổ chức 03 cuộc hội nghị hiệp thương giới thiệu người ra ứng cử đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp. Tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử và hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được 28 cuộc đảm bảo, cử tri tín nhiệm 100%.

Kết quả hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã có 51 vị để bầu lấy 30 đại biểu, đối với  cấp xã, phường có 312 vị để bầu 189 đại biểu nhiệm kỳ 2021-2016.

tieps xúc cuywr tri.png

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường

Hiện nay Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thị xã đến các xã, phường đang tiến hành hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để vận động bầu cử từ ngày 10-18/5 kết thúc. Đối với ứng cử viên đại biểu Quốc hội tổ chức 02 cuộc, của tỉnh 05 cuộc, của thị xã 24 cuộc, của các xã, phường 37cuộc/37 ấp khu phố. Phần lớn cử tri đều thống nhất với các chương trình hành động của các ứng cử viên đưa ra.

Ngoài ra, MTTQ thị xã đã thành lập đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở 8 xã, phường. Kiểm tra với các nội dung như: việc tổ chức các hội nghị hiệp thương đúng theo quy định? Các bước giới thiệu người ra ứng cử? Đảm bảo chốt danh sách chính thức người ra ứng cử đủ số lượng để bầu? Kiểm tra giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử. Qua kiểm tra kịp thời chấn chỉnh nhắc nhở các xã, phường thực hiện tốt hơn trong công tác bầu cử.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng luật, đạt kết quả cao nhất, ngoài công tác hiệp thương, lựa chọn người ứng cử bảo đảm cơ cấu, thành phần, số lượng và tiêu chuẩn. Trong thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ thị xã đến xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Quốc hội, của HĐND cũng như nắm vững những nội dung chủ yếu của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng nhân dân để lựa chọn, bầu được những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào cơ quan quyền lực Nhà nước các cấp. Đồng thời, coi trọng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với Ủy ban bầu cử, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Việt Nam cùng cấp trong việc triển khai các bước của công tác bầu cử…, góp phần bảo đảm để cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thu Duyên


Lượt người xem:   60
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​