Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 363997
Tin tức sự kiện
Thứ 7, Ngày 16/10/2021, 15:00
Kiến Tường: Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã
16/10/2021
* Tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời đảm bảo phòng, chống dịch: Được phép hoạt động, nhưng phải đảm bảo không quá 50 người trong cùng một thời điểm và người tham gia phải đáp ứng một trong các điều kiện sau: Đã tiêm đủ liều vắc-xin phòng COVID-19; Đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 06 tháng; Có kết quả xét nghiệm âm tính trong thời hạn 72 giờ.

Thực hiện Công văn số 10157/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về việc quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND thị xã chỉ đạo thực hiện như sau:

1. Yêu cầu các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, UBND các xã, phường triển khai thực hiện Công văn số 10157/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh (đính kèm). Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã chủ động phối hợp UBND các xã, phường có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định, biện pháp phòng, chống dịch quy định tại Công văn trên, đảm bảo nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. 

2. Giao Trung tâm Y tế

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan, UBND các xã, phường cập nhật thông tin, dữ liệu về tình hình dịch bệnh để đánh giá, xác định cấp độ dịch của từng xã, phường và toàn thị xã; trên cơ sở đó chủ động đề xuất UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh trước khi áp dụng các biện pháp tương ứng tình hình dịch.

- Rà soát, tham mưu UBND thị xã triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của thị xã được quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế và Công văn số 10157/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh đảm bảo kịp thời, đầy đủ và hiệu quả.

3. UBND các xã, phường thường xuyên rà soát, cập nhật, đánh giá, xác định cấp độ dịch của từng địa bàn ấp, khu phố trên địa bàn và xác định các biện pháp áp dụng tương ứng, báo cáo UBND thị xã (thông qua Trung tâm Y tế) trước khi triển khai.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn các cơ sở, địa điểm kinh doanh tạo mã QR địa điểm để quản lý thông tin người vào/ra địa điểm công cộng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, các địa điểm sản xuất, kinh doanh, sự kiện đông người.

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, Trang Thông tin điện tử thị xã biên tập nội dung để thông tin, tuyên truyền đến tất cả người dân và các cấp chính quyền trên địa bàn thị xã kịp thời, đầy đủ, chính xác chủ trương của thị xã để nắm biết và thực hiện tốt các quy định tại văn bản này.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống đẩy mạnh việc vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tự giác thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Văn bản này thay thế Văn bản số 3130/UBND-VP ngày 05/10/2021 của UBND thị xã về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị  Kiến Tường trong tình hình mới. Ngoài ra, các văn bn trưc đây ca UBND th xã liên quan đến vic áp dng các bin pháp phòng, chng dch Covid-19 có ni dung trái vi văn bn này thì thc hin theo văn bn này. 

Theo nội dung trên, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đính kèm Công văn số 10157/UBND-VHXH ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh
Lượt người xem:   81
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang