Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin cần biết

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 280031
 
Thông tin cần biết
 
**Danh sách người phát ngôn năm 2018 của thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An​.1. Số 41 Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý I năm 20182. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6 năm 20183. Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng c... 
 
Công an Thị xã thường xuyên quán triệt cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm túc các quy định về cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm mục tiêu “ 3 giảm” giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính 
 
Chính từ sự chung sức, đồng lòng của người dân, mạng lưới hạ tầng giao thông và các thiết chế văn hóa trên địa bàn xã từng bước được hoàn thiện 
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 –CT/TW vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: còn một số cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng cụ thể hóa kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm còn chung chung 
 
Bí thư Thị đoàn – Nguyễn Hoàng Minh Hiếu cùng 30 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên của các Đoàn xã, phường và Đoàn khối cơ quan cùng tham dự 
 
Ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là triển khai thực hiện có hiệu quả việc trao đổi văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số và triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
 
Với vai trò là Trưởng khu phố, ông luôn thực hiện công bằng, minh bạch trong điều tra, bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, bình xét gia đình văn hóa, giúp đỡ hộ nghèo tiếp cận vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi 
 
​Báo cáo Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2020 
 
​Chỉ tiêu kinh tế - xã hội quý I năm 2020 
 
Về nguồn lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Hiện nay, Trung tâm Hành chính công thị xã và 8/8 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường được trang bị trụ sở và văn phòng riêng, trang bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết, đảm bảo phần mềm một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến được thông suốt 
 
 
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​