Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 315001
 
Thông tin chỉ đạo điều hành
 
Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thị xã vào ngày 10 và ngày 24 hàng tháng, Bí thư Thị ủy tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng (nếu trùng ngày nghỉ thì dời vào ngày làm việc kế tiếp). Ban Tiếp Công dân thị xã Kiến Tường giúp Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Kiến Tường thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên t... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
V/v trả lời nội dung đề nghị của bà Trương Minh Tâm, ngụ Khu phố 1, Phường 3 (lần 5) V/v trả lời nội dung đề nghị của bà Trương Minh Tâm, ngụ Khu phố 1, Phường 3 (lần 5)
Việc UBND thị xã giao cho bà Tâm Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thị xã vào thời điểm này là "giao lại", "giao thêm" hoặc "giao lần 2" chứ không phải mới giao lần đầu

Qua nội dung đề nghị của bà Trương Minh Tâm (thừa ủy quyền của ông Trần Văn Báo) tại Biên bản làm việc với các ngành chức năng thị xã và UBND Phường 1 vào ngày 08/02/2021 tại Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Tâm như sau:

- Việc giao Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thị xã cho bà Tâm đã được Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Tâm nhiều lần, cụ thể là tại Công văn số 3543/UBND-TNMT ngày 09/11/2020, Công văn số 3803/UBND-TNMT ngày 03/12/2020, Công văn số 69/UBND-TNMT ngày 11/01/2021 và Công văn số 301/UBND-TNMT ngày 26/01/2021. 

- Việc UBND thị xã giao cho bà Tâm Quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 của UBND thị xã vào thời điểm này là "giao lại", "giao thêm" hoặc "giao lần 2" chứ không phải mới giao lần đầu. Nếu bà Tâm đồng ý nhận thì liên hệ Phòng Tài nguyên và Môi trường để được cung cấp, còn nếu bà Tâm không đồng ý thì có quyền khiếu nại hay khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

  Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Tâm được rõ và chỉ trả lời cho bà một lần với cùng nội dung


26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Quyết định xử phạt vi phạm hành chínhQuyết định xử phạt vi phạm hành chính
26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Tấn HoàngQUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Tạ Tấn Hoàng
26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Lao động tiên tiến” năm 2020
26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở năm 2020
26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2020
26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
V/v tăng cường quản lý rác thải  sinh hoạt trên địa bàn thị xãV/v tăng cường quản lý rác thải  sinh hoạt trên địa bàn thị xã
Nhằm tiếp tục quản lý chặt chẽ vấn đề rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã, nâng tỉ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ, thu gom, vận chuyển rác thải đô thị lên 80% năm 2021

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 15/9/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã thực hiện chương trình đột phá của Đại hội Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 3033/KH-UBND ngày 02/10/2020 của UBND thị xã Kiến Tường về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Kiến Tường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông phục vụ phát triển thị xã Kiến Tường lên đô thị loại III. Nhằm tiếp tục quản lý chặt chẽ vấn đề rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã, nâng tỉ lệ ký kết hợp đồng dịch vụ, thu gom, vận chuyển rác thải đô thị lên 80% năm 2021 (tại các khu vực có tổ chức thu gom), UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Là cơ quan đầu mối cung cấp các tài liệu, thông tin, hướng dẫn việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý chất thải rắn sinh hoạt; Chủ trì, phối hợp, hỗ trợ các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý rác thải, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã; Theo dõi, tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ hàng tháng về UBND thị xã.

2. UBND các xã, phường 

Có trách nhiệm quản lý chặt chẽ vấn đề rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn quản lý. Phối hợp với Công an thị xã, công an xã, phường trích xuất camera giám sát vệ sinh môi trường xử phạt các đối tượng đổ rác không đúng nơi quy định. Giao Chủ tịch UBND Phường 1, Phường 2, Phường 3 kịp thời chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện việc rà soát, lập danh sách các hộ dân trên các tuyến đường có bố trí thu gom rác, chậm nhất đến ngày 15/3/2021 phải hoàn thành; Chủ động phối kết hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường triển khai thực hiện việc ký hợp đồng giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt năm 2021; Cập nhật tiến độ thực hiện ký kết hợp đồng giá dịch vụ, báo cáo văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường (vào ngày 28 hàng tháng) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

2. Giao Ban Quản lý chợ Kiến Tường

Giám sát chặt chẽ vấn đề vệ sinh môi trường, rác thải và xử lý theo đúng chức năng, quyền hạn. Tuyên truyền đến các hộ tiểu thương tại chợ về quy định bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng. Chủ động làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường về công tác thu gom vận chuyển rác thải tại chợ phải đảm bảo kịp thời, hợp vệ sinh, không để ùn ứ qua ngày bốc mùi hôi thối. Giám sát, đề xuất thay các thùng rác hư hỏng hoặc tăng cường bố trí đảm bảo nhu cầu sử dụng.

3. Công an thị xã

Thực hiện nghiêm việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các camera giám sát vệ sinh môi trường trên địa bàn thị xã. Thường xuyên kiểm tra, trích xuất camera giám sát vệ sinh môi trường cung cấp cho các cơ quan có thẩm quyền xử phạt kịp thời các đối tượng đổ rác không đúng nơi quy định. Rà soát các vị trí camera hoạt động không hiệu quả hoặc cần thiết phải bố trí thêm để nâng cao năng lực giám sát vệ sinh môi trường.

4. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Môi trường Kiến Tường:

- Bố trí đủ nhân lực, phương tiện để thực hiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã đảm bảo hiệu quả, đúng lịch trình đã thông báo, niêm yết, giữ vệ sinh môi trường trong thu gom, vận chuyển. Hướng dẫn các tổ thu gom rác dân lập (theo hợp đồng ký kết với các xã) tập kết rác tại bãi rác tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Chủ động phối kết hợp với UBND Phường 1, Phường 2, Phường 3 đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng dịch vụ mới năm 2021. Cập nhật tiến độ thực hiện ký kết hợp đồng giá dịch vụ, báo cáo văn bản về Phòng Tài nguyên và Môi trường (vào ngày 28 hàng tháng) để tổng hợp báo cáo UBND thị xã.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Kiến Tường, các tổ chức chính trị xã hội thị xã

Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, giải thích về giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt năm 2021, vận động Nhân dân tích cực thực hiện việc ký kết hợp động giá dịch vụ mới nhằm đạt mục tiêu đề ra năm 2021.


26/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
QUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Công HòaQUYẾT ĐỊNH Xử phạt vi phạm hành chính ông Phạm Công Hòa
26/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời yêu cầu của Công dân ngụ Khu phố 3, Phường 1V/v trả lời yêu cầu của Công dân ngụ Khu phố 3, Phường 1
Xác định UBND thị xã chưa thực hiện việc giao phần đất 5,3m2 nêu trên cho ông Suối sử dụng; hiện tại, ông Suối đang sử dụng đất và đề nghị được công nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được xem xét giải quyết

Tại buổi tiếp Công dân của Chủ tịch UBND thị xã vào ngày 11/01/2021, bà Đỗ Thị Vy có đến trình bày với nội dung như sau:

1. Bà cho rằng Tòa án đã tuyên phần đất 5,3 m2 đang tranh chấp với ông Nguyễn Văn Suối là đất công do Nhà nước quản lý, nhưng Nhà nước lại giao cho ông Suối sử dụng; bà cho rằng phần đất này là của bà và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà.

2. Bà xin đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thuộc khu D, E, F trong mãnh trích đo do Chi nhánh VPĐKĐĐ tại thị xã lập ngày 28/11/2019 (viết tắt là "mãnh trích đo")

Sau khi kiểm tra lại vụ việc, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

1. Với nội dung thứ 1: Xác định UBND thị xã chưa thực hiện việc giao phần đất 5,3m2 nêu trên cho ông Suối sử dụng; hiện tại, ông Suối đang sử dụng đất và đề nghị được công nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa được xem xét giải quyết; nếu bà Vy có cơ sở chứng minh rằng phần đất này là của bà thì có quyền khởi kiện yêu cầu ông Suối phải trả lại đất để được cơ quan Tòa án xem xét giải quyết, khi nào có kết quả giải quyết của Tòa án có hiệu lực thi hành thì UBND thị xã sẽ triển khai thực hiện.

2. Với nội dung thứ 2: Đã được Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Vy, bà Đỗ Thị Thanh Thủy và bà Lưu Thị Hạnh tại Công văn số 3667/UBND-TNMT ngày 20/11/2020 và Công văn số 4054/UBND-TNMT ngày 22/12/2020; do đó, Chủ tịch UBND thị xã không nhắc lại nội dung này nữa.     

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Đỗ Thị Vy được rõ và chỉ trả lời cho bà lần cuối với cùng nội dung


26/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời đơn đề nghị cấp   giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình TânV/v trả lời đơn đề nghị cấp   giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân
Không thống nhất cấp giấy CN cho ông Thịnh phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của ông Nguyễn Văn Thịnh, ngụ ấp Gò Tranh, xã Bình Tân với nội dung:

- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 4.419 m2 thuộc thửa số 55, tờ BĐĐC số 1 tại nơi ông cư trú, ông cho rằng phần đất này gia đình ông đã khai hoang từ năm 2002 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã căn cứ Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, trả lời ông Thịnh như sau:

- Không thống nhất cấp giấy CN cho ông Thịnh phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Nguyễn Văn Thịnh được rõ và chỉ trả lời cho ông một lần với cùng nội dung


26/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân (bà Mận)V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân (bà Mận)
Đề nghị bà Mận liên hệ với UBND xã Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Nguyễn Thị Mận với nội dung:

- Đề nghị công nhận phần đất thuộc thửa số 150, diện tích khoảng 600 m2 nằm phía trước nhà bà.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

- Giao UBND xã Bình Tân tổ chức kiểm tra, xác minh phần đất mà bà Mận đề nghị cấp giấy CN, có văn bản trả lời cho bà Mận biết và báo cáo kết quả về UBND thị xã (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) nắm để xem xét cho ý kiến.

- Đề nghị bà Mận liên hệ với UBND xã Bình Tân để được hướng dẫn cụ thể.  

Trên đây là một số ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã về đơn đề nghị cấp giấy CN của bà Nguyễn Thị Mận./.


26/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân (Trần Thanh Bình)V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân (Trần Thanh Bình)
Không thống nhất cấp giấy CN cho ông Bình phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý, trước đây có cấp nhầm cho ông Bình

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của ông Trần Thanh Bình với nội dung:

- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 6.000 m2 thuộc thửa số 462, tờ BĐĐC số 4 tại nơi ông cư trú, ông cho rằng phần đất này gia đình ông đã khai hoang từ năm 1989 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã căn cứ Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, trả lời ông Thịnh như sau:

- Không thống nhất cấp giấy CN cho ông Bình phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý, trước đây có cấp nhầm cho ông Bình; tuy nhiên, vào ngày 11/6/2012, UBND huyện Mộc Hóa đã ban hành Quyết định số 2555/QĐ-UBND thu hồi thửa 462 trong giấy CN của ông Bình. 

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Trần Thanh Bình được rõ và chỉ trả lời cho ông một lần với cùng nội dung


26/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
Trả lời đơn của ông Lê Văn Hợp, ngụ khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường Trả lời đơn của ông Lê Văn Hợp, ngụ khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường
Việc ông Lê Văn Hợp xin mua trả chậm phần đất công không thông qua hình thức đấu giá với kích thước ngang 20m, dài 30m tiếp giáp phía sau phần đất của Ông tại khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường là không có cơ sở xem xét giải quyết

UBND thị xã Kiến Tường nhận được đơn xin mua đất công của ông Lê Văn Hợp (đơn ghi ngày 13/7/2020), ngụ khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường, với nội dung "Ông Lê Văn Hợp xin mua trả chậm phần đất công (20m x 30m) phía sau phần đất của Ông tại khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường". Sau khi xem xét, UBND thị xã Kiến Tường có ý kiến như sau:
- Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là kế hoạch sử dụng đất hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thị xã Kiến Tường đã được phê duyệt, phần đất ông Lê Văn Hợp để xin mua đất công được quy hoạch là đất ở tại đô thị.
- Điểm g, Khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013 quy định: "1. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

g) Giao đất ở tại đô thị, nông thôn cho hộ gia đình, cá nhân"
Khoản 1, Điều 1 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính phủ sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất quy định: "1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai".
- Từ những quy định trên, việc ông Lê Văn Hợp xin mua trả chậm phần đất công không thông qua hình thức đấu giá với kích thước ngang 20m, dài 30m tiếp giáp phía sau phần đất của Ông tại khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường là không có cơ sở xem xét giải quyết.

UBND thị xã Kiến Tường trả lời cho ông Lê Văn Hợp được rõ


14/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Quyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thanh LiêmQuyết định Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Thanh Liêm
08/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường triển khai mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm” trên địa bàn thị xã Kiến TườngKiến Tường triển khai mô hình “Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm” trên địa bàn thị xã Kiến Tường
Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm" nhằm sử dụng khoa học, công nghệ vào công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Kiến Tường một số địa phương đã sử dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook) thành lập nhiều nhóm, để tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phòng ngừa, tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật và trao đổi thông tin. Điển hình: Phường 1 (04 nhóm, 75 thành viên, xã Bình Tân 02, 31 thành viên), qua đó đã hỗ trợ lực lượng Công an trong nắm tình hình, thu thập thông tin phục vụ việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, chỉ mới được triển khai thực hiện theo nhóm gồm Công an, MTTQ, một số đoàn thể của xã, phường nên chưa đồng bộ, hiệu quả chưa cao.

Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã chỉ đạo xây dựng kế hoạch xây dựng, triển khai thực hiện mô hình "Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm" trên địa bàn thị xã Kiến Tường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo các xã, phường trong việc lãnh, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nói chung và sử dụng khoa học, công nghệ vào công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội ở cơ sở.

Phát huy hiệu quả công tác phối hợp, trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an với, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể. Từ đó, xây dựng, nhân rộng mô hình "Nhóm Zalo tuyên truyền, phổ biến pháp luật và phòng, chống tội phạm" thành nơi tiếp nhận thông tin về ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được mọi người, mọi tầng lớp nhân dân tin tưởng, sử dụng phổ biến và đạt hiệu quả cao.

Văn Tấn


05/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường tiếp tục thực hiện các mô hình điểm trong phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã năm 2021Kiến Tường tiếp tục thực hiện các mô hình điểm trong phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã năm 2021
Năm 2021, UBND thị xã chọn 03 điểm phong trào để tập trung chỉ đạo thực hiện ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ quan

            Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/01/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch số 297/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND thị xã về việc thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021.

          Năm 2021, UBND thị xã chọn 03 điểm phong trào để tập trung chỉ đạo thực hiện ở địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ quan như sau:

          - Thực hiện mô hình "chuyển hóa địa bàn phức tạp về ANTT theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải hiệu quả" (chọn xã Thạnh Trị).

          - Thực hiện mô hình "Tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ sở tôn giáo, cơ quan" lần thứ 16 năm 2021 (chọn làm điểm tổ chức ngày hội là Tịnh xá Ngọc Tháp và Trung tâm Y tế thị xã Kiến Tường).

          Yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các điểm phong trào phòng chống tội phạm đã được nêu trên (riêng việc tổ chức Ngày hội điểm tại Tịnh xá Ngọc Tháp giao Công an thị xã phối hợp BCĐ phong trào Phường 1 tham mưu).

          Ngoài các mô hình nêu trên, yêu cầu BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, các xã, phường rà soát đánh giá đúng thực chất hiệu quả hoạt động của các mô hình đã triển khai thực hiện


05/03/2021 9:00 SAĐã ban hành
V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân (Đặng Thị Ngọc Nể) V/v trả lời đơn đề nghị cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân (Đặng Thị Ngọc Nể)
Không thống nhất cấp giấy CN cho bà Nể phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý

Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Đặng Thị Ngọc Nể, ngụ ấp Cái Đôi Tây, xã Bình Tân với nội dung:

- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 3.000 m2 thuộc thửa số 328, tờ BĐĐC số 3 tại nơi cư trú, cho rằng phần đất này gia đình đã khai hoang từ năm 1986 và sử dụng ổn định liên tục cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã căn cứ Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đất đai năm 2013. Qua đó, trả lời bà Nể như sau:

- Không thống nhất cấp giấy CN cho bà Nể phần đất nêu trên với lý do: Phần đất này thuộc quỹ đất công ích do UBND xã Bình Tân quản lý.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Đặng Thị Ngọc Nể được rõ và chỉ trả lời cho bà một lần với cùng nội dung


24/02/2021 4:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

​Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021. Chi tiết xem tại đây.

30/11/2020 10:00 CHĐã ban hành
V/v trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình TânV/v trả lời đơn yêu cầu cấp giấy CN.QSDĐ của công dân tại xã Bình Tân
Qua kiểm tra, phần đất mà bà Hoa đề nghị cấp giấy CN có diện tích theo hồ sơ địa chính là 6.173 m2 (chưa đo đạc thực tế), thuộc các thửa 431, 498, 495, 496, 499, 500, 503, 504, 506, tờ bản đồ địa chính số 2

Ngày 09/10/2020, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của bà Nguyễn Thị Hoa với nội dung:

- Đề nghị UBND thị xã cấp giấy CN phần đất diện tích khoảng 6.800 m2 tại ấp Gò Tranh, xã Bình Tân  cho rằng phần đất này gia đình đã được chính quyền xã Bình Tân cấp cho 5.000 m2 và trong quá trình sử dụng bà đã khai hoang thêm phần còn lại và sử dụng từ năm 1997 cho đến nay, không ai tranh chấp.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã trả lời bà Hoa như sau:

- Qua kiểm tra, phần đất mà bà Hoa đề nghị cấp giấy CN có diện tích theo hồ sơ địa chính là 6.173 m2 (chưa đo đạc thực tế), thuộc các thửa 431, 498, 495, 496, 499, 500, 503, 504, 506, tờ bản đồ địa chính số 2; phần đất này thuộc quỹ đất công do UBND thị xã giao cho UBND xã Bình Tân quản lý tại Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 15/9/2014; do đó, không thống nhất cấp giấy CN cho bà Hoa.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho bà Hoa được rõ và chỉ trả lời cho bà một lần với cùng nội dung


05/11/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Tăng cường lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thu ngân sách nhà nước 03 tháng cuối năm 2020Kiến Tường: Tăng cường lãnh đạo của Đảng  đối với công tác thu ngân sách nhà nước 03 tháng cuối năm 2020
Tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý dựt điểm các khoản tiền còn nợ

           Năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách Nhà nước 5 năm (2016 - 2020), việc triển khai thu ngân sách năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng vào thành công chung của thị xã. Trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh (Covid-19), giá cả thị trường có nhiều biến động, nhưng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, sự đồng thuận của Nhân dân, doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn thị xã nên việc thu ngân sách Nhà nước đạt được một số kết quả tích cực, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo bền vững, đảm bảo công tác an ninh xã hội và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã.

          Tuy nhiên, công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; công tác quản lý một số nơi chưa thực sự chặt chẽ, chưa tập trung khai thác hiệu quả nguồn thu; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên.

          Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, khó khăn, tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, Thị ủy Kiến Tường đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 09 tháng 10 năm 2020 về việc tăng cường công tác thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã 03 tháng cuối năm 2020.

          Trên cơ sở thực tế sản xuất kinh doanh trên địa bàn, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo tập trung rà soát các nguồn thu, xây dựng kế hoạch thu và các giải pháp, biện pháp thu ngân sách cụ thể đảm bảo thu đúng, thu đủ, không bỏ lọt nguồn thu và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thu ngân sách; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

          Tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý dựt điểm các khoản tiền còn nợ, các khoản thu còn tồn đọng như tiền sử dụng đất các hộ tái định cư, tiền thuê kiot, sạp hàng, cho thuê đất công...

          Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về thuế để Nhân dân hiểu, chấp hành, hỗ trợ người nộp thuế, tư vấn chính sách thuế rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng phong phú. Tổ chức đối thoại định kỳ, tiếp thu các ý kiến phản ánh, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, các thông tin chính sách thuế mới. Đồng thời, triển khai công tác giám sát, kê khai, nộp thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

          Rà soát các trường hợp đã chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục và các trường hợp sử dụng đất làm nhà ở để yêu cầu làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu tiền sử dụng đất. Tạo điệu kiện thuận lợi cho người dân sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

          Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục pháp lý thuộc thẩm quyền liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo nguồn đất sạch, đủ điều kiện tiến hành đấu giá góp phần quan trọng hoàn thành dự toán ngân sách năm 2020 và các năm tiếp theo.

          Tăng cường quản lý, giữ kỷ luật, kỷ cương, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây thất thoát ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trốn thuế, nợ thuế, dây dưa nộp thuế, vi phạm các quy định của pháp luật về thuế...

Văn Tấn15/10/2020 5:00 CHĐã ban hành
V/v có ý kiến liên quan đến các đơn của ông Lê Văn HòaV/v có ý kiến liên quan đến các đơn của ông Lê Văn Hòa
Ông Lê Văn Hòa kiến nghị UBND thị xã xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông 02 thửa đất

Ngày 22/10/2019, ông Lê Văn Hòa (đại diện cho các anh em là Lê Văn Hiệp, Lê Văn Nhiều, Lê Thị Ngọc Huyền, Lê Văn Hợp) ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường gửi Đơn khiếu nại (nội dung đơn là kiến nghị), với nội dung:
- Ông Lê Văn Hòa kiến nghị UBND thị xã xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình ông 02 thửa đất: Thửa thứ nhất có diện tích 400m2 (ngang 20m, dài 20m), thửa thứ hai có diện tích 800m2 (ngang 40m, dài 20m) với lý do phần đất này của mẹ ông là bà Ngô Thị Thoa sử dụng từ năm 1987.
Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu và đăng ký bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị ông Lê Văn Hòa liên hệ UBND Phường 1 hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai tại thị xã để được hướng dẫn đúng theo quy định nêu trên.
- Đề nghị UBND Phường 1 căn cứ Điều 100, Điều 101 Luật Đất đai 2013; Điều 20, Điều 21 và Điều 70, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để giải quyết đơn của ông Lê Văn Hòa đúng theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến Đơn khiếu nại của ông Lê Văn Hòa


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị LiênTrả lời đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị Liên
Sau khi UBND tỉnh ban hành chủ trương, UBND Phường 1 có trách nhiệm thông báo cho bà Phạm Thị Liên để lập các thủ tục đúng theo quy định

Ngày 18/9/2020, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị Liên, ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường với nội dung:
- Bà Phạm Thị Liên xin mua đất công có diện tích 13m2 tại đường Võ Văn Thành, Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường.
Vấn đề trên, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
- Theo quy định của Luật Đất đai 2013, trường hợp của bà Phạm Thị Liên thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, UBND thị xã giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại thị xã và UBND Phường 1 tiến hành đo đạc thực tế và tham mưu UBND thị xã có tờ trình trình UBND tỉnh cho chủ trương giao đất có thu tiền sử dụng đất, không thông qua hình thức đấu giá cho bà Phạm Thị Liên.
- Sau khi UBND tỉnh ban hành chủ trương, UBND Phường 1 có trách nhiệm thông báo cho bà Phạm Thị Liên để lập các thủ tục đúng theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã liên quan đến Đơn xin mua đất công của bà Phạm Thị Liên


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Trả lời đơn yêu cầu của Ông Lê Văn RiTrả lời đơn yêu cầu của Ông Lê Văn Ri
Quy hoạch này khi phê duyệt được niêm yết và dán công bố tại UBND Phường 1 và có lắp dựng panô công bố thông tin quy hoạch rộng rãi

UBND thị xã Kiến Tường có tiếp nhận Đơn yêu cầu của Ông Lê Văn Ri ngụ Khu phố 3, Phường 1, thị xã Kiến Tường (đơn ghi ngày 20/8/2020).

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

Ngày 15/5/2020, UBND thị xã Kiến Tường (do ông La Văn Dân – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì) đã có buổi làm việc với ông Lê Văn Ri. Tại buổi làm việc, UBND thị xã đã giải thích rõ các nội dung mà ông phản ánh, kiến nghị.

Đến ngày 11/8/2020, UBND thị xã cũng đã có văn bản trả lời đơn yêu cầu kiến nghị của ông Lê Văn Ri (đơn ghi ngày 31/7/2020), trong văn bản cũng giải thích, trích dẫn các văn bản pháp lý rõ ràng để giải thích rõ các nội dung mà ông phản ánh, kiến nghị (Công văn số 2419/UBND-VP ngày 11/8/2020 của UBND thị xã Kiến Tường).

- Khu đất ông Lê Văn Ri cư ngụ nằm trong công trình: Khu Sân bay Mộc Hóa (Khu Lò Gốm cũ) đã thi công cơ bản hoàn chỉnh thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị Sân Bay (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) được phê duyệt tại Quyết định số 1351/QĐ-UBND ngày 15/5/2014 với tổng diện tích khu quy hoạch 149,8499 ha. Quy hoạch này khi phê duyệt được niêm yết và dán công bố tại UBND Phường 1 và có lắp dựng panô công bố thông tin quy hoạch rộng rãi. Quy hoạch được UBND thị xã triển khai đồng loạt các khu, các đường từ năm 2014 đến nay có điều chỉnh bổ sung công khai lại theo quy định và trong quá trình giải quyết các khiếu kiện, UBND thị xã cũng đã cung cấp đầy đủ văn bản pháp lý cho Tòa án các cấp.  

- Đối với Quyết định thu hồi đất số 2947/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thị xã ban hành là đúng thẩm quyền và nội dung theo quy định của pháp luật, tại Bản án phúc thẩm số 880/2019/HC-PT ngày 06/12/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên rõ. Như vậy Quyết định số 2947/QĐ-UBND ngày 06/10/2015 của UBND thị xã Kiến Tường vẫn còn giá trị pháp lý.      

Trên đây là ý kiến Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường về một số nội dung theo đơn yêu cầu của Ông Lê Văn Ri ghi ngày 20/8/2020, xin trao đổi để ông Lê Văn Ri được biết


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường: Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2020 – 2021Kiến Tường: Chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2020 – 2021
Lũ năm 2020 tại các Trạm đầu nguồn phía Bắc của tỉnh Long An dự báo ở mức cao hơn báo động I, những vùng trũng thấp xấp xỉ báo động II

Vụ lúa Hè thu 2020, toàn thị xã đã gieo sạ 14.483 ha/KH 14.275 ha, đạt 101,5% so với kế hoạch, bằng 99,1% so với cùng kỳ (14.616 ha). Đến nay đã thu xong, năng suất bình quân ước đạt 52,8 tạ/ha/KH 55,6 tạ/ha, đạt 94,9% so với kế hoạch, bằng 106,2% so với cùng kỳ (49,7 tạ/ha); sản lượng 76.441 tấn/KH 79.435 tấn, đạt 96,2% so với kế hoạch, bằng 105,3% so với cùng kỳ (72.584 tấn).

Theo nhận định Đài Khí tượng Thủy văn Long An: Hiện tượng ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina vào các tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021 với xác xuất 65%. Tổng lượng mưa trong 3 tháng tới tại các tỉnh miền Đông hầu hết xấp xỉ và thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN), các tỉnh miền Tây xấp xỉ TBNN, riêng tháng 9 một số tỉnh miền Tây mưa cao hơn TBNN; các tháng đầu mùa khô 2020 - 2021 tổng lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có khả năng thiếu hụt từ 20 - 35% so với TBNN. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long chịu ảnh hưởng mạnh của thủy triều, xâm nhập mặn vùng cửa sông Nam Bộ có khả năng sẽ đến sớm hơn TBNN nhưng do có mưa trái mùa, dự kiến không nghiêm trọng như mùa khô năm 2019 - 2020.

Lũ năm 2020 tại các Trạm đầu nguồn phía Bắc của tỉnh Long An dự báo ở mức cao hơn báo động I, những vùng trũng thấp xấp xỉ báo động II. Thời gian xuất hiện đỉnh lũ cao nhất năm 2020 tại các huyện đầu nguồn phía Bắc của tỉnh vào khoảng giữa tháng đến cuối tháng 10/2020. Đỉnh lũ không cao, tuy nhiên nguy cơ lũ lên nhanh do mưa lớn trong thời gian ngắn có thể xuất hiện.

Trước diễn biến nguồn nước sông Mê Công thiếu hụt, xâm nhập mặn mùa khô 2020 - 2021 có khả năng tiếp tục xảy ra nghiêm trọng và một số sinh vật gây hại: chuột, sâu năn, rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa,…vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, tác động xấu đến sản xuất. Để đảm bảo chỉ đạo sản xuất vụ lúa Đông Xuân 2020 - 2021 đạt thắng lợi. Thực hiện các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 - 2021 ở ĐBSCL tại Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 11/9/2020 và Kết luận cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các địa phương ĐBSCL về chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô năm 2020-2021 vào ngày 23/9/2020 tại tỉnh Tiền Giang. UBND thị xã yêu cầu Ban Chỉ đạo Sản xuất nông nghiệp thị xã và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm Công văn số 5952/UBND-KTTC ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo sản xuất lúa vụ Đông xuân 2020- 2021. Trong đó, tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Về xác định thời vụ gieo sạ

- Các xã, phường tập trung chỉ đạo, rà soát và thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai; chủ động kiểm tra thực tế để có kế hoạch xuống giống vụ lúa Đông xuân 2020 - 2021 thích ứng, linh hoạt  hợp lý, với diễn biến nguồn nước tại các vùng chủ động được nước, vùng có nguy cơ thiếu nước, vùng có khả năng ảnh hưởng lũ theo bản đồ cơ cấu mùa vụ. Dự kiến thời vụ xuống giống như sau:

+ Đợt 1: 20/10/2020 – 30/10/2020 DL, nhằm ngày 04/9 – 14/9/2020 AL (Vùng gò biên giới khả năng thiếu nước cuối vụ).

+ Đợt 2: 18/11/2020 – 30/11/2020 DL, nhằm ngày 04/10 – 16/10/2020 AL (vùng đất trung bình, vùng có đê bao).

Trên cơ sở lịch gieo sạ này, yêu cầu các xã, phường tùy theo điều kiện cụ thể về đất đai, thời tiết, chế độ nước, theo dõi diễn biến rầy nâu vào đèn để xây dựng lịch thời vụ gieo sạ trong khung thời vụ chung của tỉnh, hạn chế đến mức thấp nhất những diện tích lúa gieo sạ ngoài lịch, tạo điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Trong đó, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo sạ dứt điểm vụ lúa Đông xuân 2020 - 2021 trong tháng 12/2020. 

2. Về cơ cấu giống

Ngoài việc ưu tiên sản xuất các giống lúa phù hợp với cơ cấu mùa vụ, thị trường, cần chú ý tới các giống phù hợp với diễn biến nguồn nước, tình hình xâm nhập mặn. Khuyến cáo sử dụng giống xác nhận và giảm lượng giống gieo sạ xuống còn từ 80 - 100 kg/ha. Sử dụng các giống lúa ngắn ngày, bố trí nhóm giống cùng thời gian sinh trưởng để thuận tiện việc cung cấp nước tưới, đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Chủ yếu là các nhóm giống:

- Nhóm giống lúa thơm và nếp: ST 20, ST 24, RVT, VD 20, Jasmine 85 và nhóm Nếp,.... 

- Nhóm giống lúa chất lượng cao và thơm nhẹ: OM 5451, OM 4900, OM 7347, Đài thơm 8, Nàng Hoa 9, OM 18,…

- Nhóm giống lúa chống chịu hạn, phèn mặn khá – tốt: OM 5451, OM 6976, OM 576,...

3. Tổ chức thực hiện

a) Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã và các cơ quan liên quan thực hiện một số nội dung:

- Tăng cường cung cấp thông tin cho Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã, các cơ quan liên quan để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân bằng nhiều hình thức về tình hình diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước, mưa, lũ, triều cường, ranh giới xâm nhập mặn, khuyến cáo địa phương bố trí lịch gieo sạ né rầy và sinh vật gây hại cây trồng.

- Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật "3 giảm 3 tăng", "1 phải 5 giảm", quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) nhất là sản xuất theo hướng GAP đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khuyến cáo nông dân: ứng dụng kỹ thuật tưới ướt - khô xen kẽ cho lúa và tưới nhỏ giọt, phun mưa cho cây trồng khác, quy trình kỹ thuật chăm sóc đối với cây ăn quả tại các vùng có nguy cơ nhiễm mặn cao. Điều chỉnh việc cấp nước phù hợp khi nguồn nước bị thiếu hụt, bảo đảm hiệu quả sản xuất.

 - Thường xuyên kiểm tra sự cố tràn đê do lũ, triều cường và tình hình xâm nhập mặn, hoàn chỉnh hệ thống đê bao dọc theo sông lớn, xây dựng các công trình ngăn mặn tại các điểm trọng yếu.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn thị xã để phát hiện, ngăn chặn kịp thời hàng kém chất lượng, hàng gian, hàng giả, bảo vệ sản xuất và quyền lợi người tiêu dùng. 

- Củng cố hệ thống bẫy đèn, hoàn thành việc lắp đặt bẫy đèn thông minh, theo dõi sát các đợt rầy nâu di trú; phối hợp lấy mẫu rầy gửi Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam giám định virus. Triển khai mô hình ứng dụng công nghệ cao trên cây lúa ở các xã Tuyên Thạnh, Thạnh Hưng, Bình Hiệp và đẩy mạnh triển khai liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

- Tập trung rà soát, theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, tình hình nguồn nước, xâm nhập mặn, trình UBND thị xã phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống hạn, xâm nhập mặn bảo vệ cây trồng trong mùa  khô 2020 - 2021 trên địa bàn thị xã và thực hiện kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các xã, phường xây dựng, thực hiện kế hoạch, giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn để điều chỉnh thời vụ, giống cây trồng phù hợp,....

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan vận động doanh nghiệp tham gia đầu tư cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm nông nghiệp.

- Tổ chức Sơ kết sản xuất cây trồng năm 2020, xây dựng kế hoạch sản xuất năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông xuân 2020 - 2021.

b) Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã:

Tập trung đưa các tin, bài tuyên truyền, thông tin về tình hình lũ, hạn, xâm nhập mặn, khung thời vụ gieo sạ, các giải pháp kỹ thuật vệ sinh đồng ruộng, quản lý, phòng trừ sâu bệnh, chăm sóc cây trồng trong điều kiện hạn, mặn; các mô hình điển hình tiến tiến,… đến người dân để biết và chủ động thực hiện.

c) UBND các xã, phường: 

- Khẩn trương chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nông dân vệ sinh đồng ruộng thật kỹ để hạn chế cỏ dại, lúa chét, chuột, ốc bươu vàng,... cày vùi rơm rạ kết hợp sử dụng các chế phẩm sinh học giúp rơm rạ được phân hủy nhanh, tăng độ phì cho đất, hạn chế ngộ độc hữu cơ, cắt đứt mầm sâu bệnh lây lan sang vụ Đông xuân 2020 - 2021.

- Chủ động thực hiện sớm việc nạo vét kênh, rạch, đào ao, giếng, đắp đập tạm để trữ nước ngọt và ngăn mặn...; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, nhất là các công trình trữ ngọt, kiểm soát mặn, hệ thống kênh mương, đường ống dẫn nước ở các vùng có nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình khí tượng, thủy văn lũ, triều cường, hạn, xâm nhập mặn tại địa phương và trên website Phòng chống thiên tai của tỉnh (pctt.longan.gov.vn). Khẩn trương xây dựng kế hoạch phòng, chống thiếu nước, hạn, xâm nhập mặn từ nay đến hết mùa khô; cụ thể phương án bảo đảm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh và an ninh xã hội.

- Niêm yết công bố thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tại Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh. Tiếp nhận, xử lý bản đăng ký chuyển đổi; lập sổ theo dõi chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa.

- Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa năm 2021 theo quy định, tiếp tục vận động nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhất là tại các khu vực không chủ động về nguồn nước, thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn sang phát triển nông nghiệp đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, chuyển từ phát triển theo số lượng sang chất lượng.

- Các xã, phường đã gieo sạ sớm vụ Đông Xuân 2020 – 2021 cần tập trung chỉ đạo quản lý, theo dõi sát tình hình sinh vật gây hại, phát hiện và phòng trừ kịp thời; phối hợp với các đoàn thể vận động nông dân trục vớt lục bình khai thông dòng chảy phục vụ sản xuất.


15/10/2020 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường trả lời đơn khiếu kiệncủa ông Võ Văn HiểuKiến Tường trả lời đơn khiếu kiệncủa ông Võ Văn Hiểu
Đối với việc UBND Phường 3 xác nhận đồng ý cho ông Hùng mượn đất là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; như vậy, việc xác nhận này không có giá trị pháp lý để thực hiện

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn khiếu kiện của ông Võ Văn Hiểu với nội dung:

1. Yêu cầu UBND thị xã thu hồi đơn xin mượn đất của ông Trần Phi Hùng ghi ngày 18/6/2013 được UBND Phường 3 xác nhận không rõ ngày, tháng, năm, vì ông Hiểu cho rằng phần đất này ông đã được UBND xã Tuyên Thạnh và UBND huyện Mộc Hóa giao cho ông.

2. Yêu cầu UBND thị xã trình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh hủy nội dung "thống nhất không đấu giá khi giao đất cho ông Trần Phi Hùng".

Sau khi kiểm tra lại vụ việc, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

1. Đối với việc UBND Phường 3 xác nhận đồng ý cho ông Hùng mượn đất là không đúng theo quy định của Luật Đất đai năm 2003; như vậy, việc xác nhận này không có giá trị pháp lý để thực hiện. UBND thị xã sẽ giao cho UBND Phường 3 kiểm tra lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Việc UBND thị xã trước đây trình Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh xin chủ trương "không đấu giá khi xét giao đất công cho ông Hùng" là do phần đất ông Hùng đang sử dụng nằm trong tổng khu đất được UBND thị xã thống kê vào quỹ đất công giao cho Phường 3 quản lý; tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, ông Hiểu và bà Lê Thị Kim Hồng liên tục khiếu nại và sau khi kiểm tra lại, UBND thị xã xét thấy việc giao đất cho Phường 3 chưa phù hợp theo quy định tại Điều 32, Luật Đất đai năm 2003 nên đã tạm thời điều chỉnh khu đất trên ra khỏi danh sách quản lý đất công để chờ kết quả giải quyết khiếu nại-tranh chấp. Như vậy, hiện tại nội dung "thống nhất không đấu giá khi giao đất cho ông Hùng" trong văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương nữa; sắp tới, UBND thị xã sẽ có văn bản trình tỉnh để điều chỉnh lại.   

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Võ Văn Hiểu được rõ./.


01/10/2020 11:00 SAĐã ban hành
Về việc trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình HiệpVề việc trả lời đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp
BND thị xã cấp đổi giấy CN cho ông Mình vào ngày 15/5/2014 nêu trên là đúng theo nội dung đơn đề nghị của ông Mình, đúng theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý và thực tế sử dụng đất

Chủ tịch UBND thị xã nhận được đơn kiến nghị của ông Võ Văn Mình do Thị ủy Kiến Tường chuyển đến tại Công văn số 2379-CV/TU ngày 21/7/2020 với nội dung đơn như sau:

- Ông Mình phản ánh việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là giấy CN) của UBND thị xã vào năm 2014 không đúng với diện tích trên giấy CN cũ đã được cấp vào năm 1997 (mất 438 m2).

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã nhận thấy:

- Ngày 29/10/1997, ông Mình được UBND huyện Mộc Hóa cấp giấy CN với tổng diện tích 24.890 m2. Trong quá trình sử dụng, ông Mình đã bị thu hồi một phần làm cụm dân cư và chuyển quyền cho nhiều người khác nên diện tích còn lại là 13.305 m2.

- Ngày 16/02/2014, ông Mình có đơn đề nghị cấp đổi giấy CN gửi đến UBND xã Bình Hiệp và UBND thị xã, trong đó ghi rõ phần tổng diện tích đề nghị cấp đổi giấy CN là 12.867 m2 (giảm 438 m2 so với giấy CN cũ).

- Ngày 15/5/2014, UBND thị xã cấp đổi giấy CN với tổng diện tích 12.867 m2 theo đơn đề nghị của ông Mình (giảm 438 m2 so với giấy CN cũ do chừa phần đường đi theo thực tế và bản đồ địa chính mới chỉnh lý).

Như vậy, UBND thị xã cấp đổi giấy CN cho ông Mình vào ngày 15/5/2014 nêu trên là đúng theo nội dung đơn đề nghị của ông Mình, đúng theo bản đồ địa chính đã chỉnh lý và thực tế sử dụng đất; do đó, việc ông Mình cho rằng UBND thị xã đã cấp đổi giấy CN thiếu đất của ông là không đúng.

Chủ tịch UBND thị xã trả lời cho ông Mình được rõ và chỉ trả lời cho ông một lần với cùng nội dung


01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường Phát động phong trào thi đua  đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020Kiến Tường Phát động phong trào thi đua  đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2020
Nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế và kéo giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã

Nhằm tăng cường nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thị xã, nhất là người đứng đầu chính quyền các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cả về chất lượng và hiệu quả, nhằm góp phần phòng ngừa, hạn chế và kéo giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân gương mẫu thực hiện văn hóa giao thông, xây dựng thói quen cư xử có văn hóa, đúng pháp luật, xóa bỏ những thói quen tùy tiện vi phạm quy tắc giao thông, hình thành ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề "Đã uống rượu, bia không lái xe".

Do đó cần xây dựng phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp khai thác bến xe, bến thủy nội địa và từng cá nhân trên địa bàn thị xã; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng cách ứng xử "văn hóa giao thông""văn minh đô thị" đối với người tham gia giao thông.

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

  II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA

  1. Nội dung thi đua:

  a) Các chỉ tiêu về kiềm chế tai nạn giao thông, vi phạm trật tự an toàn giao thông và chỉ tiêu về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông:

- Giảm từ 5-10% trên cả 03 mặt (số vụ tai nạn giao thông, số người chết và số người bị thương) do tai nạn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thị xã so với năm 2019.

  - 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự an toàn giao thông và không vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

  - 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị được phổ biến, quán triệt các văn bản quy định về trật tự an toàn giao thông, gương mẫu và tuyên truyền người thân trong gia đình chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định về trật tự an toàn giao thông, không có người vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Riêng đối với các xã, phường phải đảm bảo từ 70% hộ dân trở lên trên địa bàn (đối với vùng sâu, vùng khó khăn từ 60% trở lên) được phổ biến, tuyên truyền về pháp luật trật tự an toàn giao thông và ký cam kết chấp hành tốt mọi quy định về trật tự an toàn giao thông.

  b) Căn cứ Kế hoạch này, tùy theo đặc điểm tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị và địa phương, xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong ngành, lĩnh vực và tổ chức triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

  - Các cơ quan, địa phương dựa trên chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn phụ trách, đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông so với cùng kỳ. Đối với các doanh nghiệp vận tải xây dựng hình mẫu người lái xe, lái tàu an toàn và chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông; đối với các xã, phường xây dựng hình mẫu người dân chấp hành tốt an toàn giao thông.

  - Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng các hình thức đa dạng, nội dung phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương và trường học với chủ đề "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020".

  - Lực lượng Cảnh sát giao thông thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

  - Các trường học và địa phương thực hiện ký cam kết 100% giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh bậc trung học cơ sở trở lên chấp hành nghiêm quy định về trật tự an toàn giao thông. Kiên quyết không để học sinh, trẻ em hoặc người chưa đủ điều kiện theo quy định tham gia điều khiển phương tiện giao thông.

  - Bổ sung tiêu chí đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào tiêu chí thi đua khen thưởng của cơ quan, đơn vị và địa phương hoặc xét công nhận gia đình văn hóa, khu phố văn hóa vào cuối năm 2020.

  2. Thời gian tổ chức thi đua:

  Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ khi Kế hoạch này được ban hành đến hết ngày 31/12/2020 với chủ đề thi đua "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020".

  3. Khen thưởng:

  a) Đối tượng khen thưởng:

  - Tập thể: Tập thể nhân dân và cán bộ thị xã; các ban ngành đoàn thể thị xã; Các cơ quan trực thuộc ngành tỉnh đặt trụ sở tại thị xã; tập thể cán bộ và chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; trường học; bệnh viện; các tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội, nghề nghiệp tham gia phong trào "Chấp hành pháp luật giao thông năm 2020"

  - Cá nhân: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân, chiến sĩ, sĩ quan lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn thị xã (ưu tiên xét khen thưởng cá nhân trực tiếp tham gia).

  b) Định mức khen thưởng:

  - 01 cờ thi đua của UBND tỉnh.

  - Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An (đối với thị xã được đề nghị tặng thưởng từ 02-04 bằng khen, căn cứ thành tích của các tập thể và cá nhân).

  - Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường: 15 giấy khen ( 5 tập thể, 10 cá nhân).

  c) Chế độ tiền thưởng: Mức tiền thưởng theo quy định hiện hành. Kinh phí khen thưởng được trích trong nguồn kinh phí xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông để lại cho Ban An toàn giao thông.

  d) Hồ sơ, thủ tục khen thưởng:

  - 02 Biên bản họp xét thi đua, khen thưởng.

  - 02 Tờ trình đề nghị khen thưởng của đơn vị.

  - 02 bảng báo cáo thành tích cá nhân hoặc đơn vị (đối với những cá nhân, đơn vị được đề nghị tặng thưởng từ bằng khen trở lên).

  Hồ sơ đề nghị khen thưởng của các cơ quan, đơn vị gửi đến Thường trực Ban An toàn giao thông thị xã (Phòng Quản lý đô thị thị xã); thời gian gửi hồ sơ chậm nhất vào ngày 21/12/2020.


01/10/2020 10:00 SAĐã ban hành
 trả lời đơn yêu cầu giải quyết việc xin phép sửa chữa nhà ở của bà Lê Thị Bạch Huệ trả lời đơn yêu cầu giải quyết việc xin phép sửa chữa nhà ở của bà Lê Thị Bạch Huệ
UBND thị xã không đồng ý cho bà Nguyễn Thị Diễm Thúy sửa chữa căn nhà bà đang ở trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

Ngày 04/5/2020, UBND thị xã Kiến Tường có nhận đơn của bà Lê Thị Bạch Huệ, ngụ đường Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường.

Nội dung đơn: Bà Lê Thị Bạch Huệ xin phép sửa chữa nhà của bà và cho con là Nguyễn Thị Diễm Thúy ngụ cùng địa chỉ.

Qua kiểm tra, UBND thị xã Kiến Tường trả lời cho bà Lê Thị Bạch Huệ như sau:

1. Về vấn đề bà Lê Thị Bạch Huệ xin sửa chữa nhà ở của bà tại thửa đất số 3278, diện tích 198m2, tờ bản đồ số 3, loại đất ở đô thị.

Phần đất thuộc thửa đất số 3278, diện tích 198m2, loại đất ở đô thị đã có quyết định thu hồi đất của UBND thị xã tại Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 về việc thu hồi đất đối với bà Lê Thị Bạch Huệ để thi công công trình Khu đô thị Sân Bay (giai đoạn 2). Tuy nhiên, đến nay bà chưa bàn giao đất cho nhà nước để thi công công trình.

Do đó, UBND thị xã không đồng ý cho bà Lê Thị Bạch Huệ sửa chữa căn nhà bà đang ở trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

2. Về vấn đề bà Lê Thị Bạch Huệ xin sửa chữa nhà ở cho con là Nguyễn Thị Diễm Thúy tại thửa đất số 3279, diện tích 198m2, tờ bản đồ số 3, loại đất chuyên trồng lúa nước.

Phần đất thuộc thửa đất số 3279, diện tích 198m2, tờ bản đồ số 3, loại đất chuyên trồng lúa nước đã có quyết định thu hồi đất của UBND thị xã tại Quyết định số 2043/QĐ-UBND ngày 04/7/2014 về việc thu hồi đất đối với bà Nguyễn Thị Diễm Thúy để thi công công trình Khu đô thị Sân Bay (giai đoạn 2). Tuy nhiên, đến nay bà Nguyễn Thị Diễm Thúy chưa bàn giao đất cho nhà nước để thi công công trình. Do đó, UBND thị xã không đồng ý cho bà Nguyễn Thị Diễm Thúy sửa chữa căn nhà bà đang ở trên phần đất đã có quyết định thu hồi.

Trên đây là ý kiến của UBND thị xã Kiến Tường về Đơn yêu cầu giải quyết việc xin phép sửa chữa nhà ở của bà Lê Thị Bạch Huệ, cư ngụ tại đường Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 1, thị xã Kiến Tường./.


14/09/2020 8:00 CHĐã ban hành
Việc có ý kiến liên quan đến Văn bản số 37/CV-VPLS của  Văn phòng Luật sư Tạ ĐịnhViệc có ý kiến liên quan đến Văn bản số 37/CV-VPLS của  Văn phòng Luật sư Tạ Định
Vụ việc ông Trần Quang Đấu khởi kiện quyết định hành chính của UBND thị xã mà bà Trần Thị Hiên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử

Ngày 24/8/2020, Chủ tịch UBND thị xã nhận được Văn bản số 37/CV-VPLS của Văn phòng Luật sư Tạ Định - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội về việc trao đổi quan điểm với Chủ tịch UBND thị xã nhằm có hướng dẫn giải quyết sớm, dứt điểm, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bà Trần Thị Hiên, cư ngụ Khu phố 3, Phường 2, thị xã Kiến Tường.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:

- Vụ việc ông Trần Quang Đấu khởi kiện quyết định hành chính của UBND thị xã mà bà Trần Thị Hiên là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã được Tòa án cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Sau khi nhận được bản án phúc thẩm, Chủ tịch UBND thị xã sẽ chỉ đạo cơ quan chuyên môn giải quyết đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trên đây là ý kiến của Chủ tịch UBND thị xã trao đổi cùng ông Cao Văn Bình, Văn phòng Luật sư Tạ Định - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội liên quan đến vụ việc của bà Trần Thị Hiên./.


10/09/2020 3:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dãKiến Tường triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã
Lập cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã để toàn xã hội theo dõi, giám sát.

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ Tướng chính phủ; Công văn số 5190/UBND-KTTC ngày 26/8/2020, Thông báo số 371/TB-UBND  ngày 18/6/2020 của UBND tỉnh Long An và Công văn số 4482/SNN-CCKL ngày 11/8/2020 của Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An về việc triển khai thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã,

 UBND thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã và yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm, quyết liệt các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho cán bộ và Nhân dân về công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm. Trong đó, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm và Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã…Các đơn vị căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao thực hiện rà soát hệ thống các văn bản pháp luật, trình UBND tỉnh đề xuất cấp thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung chế tài xử phạt hành vi tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật. Mọi công dân, đặt biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

2. Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã

- Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, việc gây nuôi phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, an toàn vệ sinh môi trường. Lập cơ sở dữ liệu về các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng vì mục đích thương mại các loài động vật hoang dã thuộc danh mục loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; công khai trên trang thông tin điện tử của thị xã để toàn xã hội theo dõi, giám sát.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở nuôi động vật hoang dã, nguồn gốc vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường, an toàn dịch bệnh, các biện pháp giám sát bệnh dịch, vệ sinh thú y, việc đảm bảo chấp hành các điều kiện kinh doanh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi.

- Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện trách nhiệm quản lý về đa dạng sinh học; rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để xây dựng, đề xuất và trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu UBND thị xã kinh phí thực hiện một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã theo khả năng cân đối ngân sách và theo phân cấp ngân sách.                 

3. Các Đồn Biên phòng, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, Công an thị xã, Đội Duản lý thị trường số 2, Hạt Kiểm lâm

- Phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở quanh khu vực biên giới, các tuyến đường giao thông huyết mạch - liên huyện; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý các hành vi vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật; đặc biệt tập trung triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã, kịp thời truy tố các đối tượng vi phạm pháp luật về việc săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật, trọng tâm là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội, người phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; nhằm tăng cường công tác bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm.

- Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp tăng cường kiểm tra, tạm dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài đông vật hoang dã (trừ một số loài nằm trong danh mục cho phép nhập) đến khi có chỉ đạo mới. Đối với động vật hoang dã được cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước ngoài cấp giấy phép xuất khẩu vào Việt Nam thì cơ quan Hải quan cửa khẩu yêu cầu chủ hàng trả về nơi xuất khẩu.

- Đội Quản lý thị trường số 2 thị xã phối hợp với Hạt Kiểm lâm tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài trên.

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa thông tin và Truyền thanh:

-  Phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật và giải pháp bảo vệ động vật hoang dã theo thông tin, tài liệu do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan liên quan cấp; tổ chức đăng tải thông tin, phóng sự, bài viết về các vụ việc, gương điển hình trong công tác bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là loài nguy cấp, quý, hiếm; phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng không gian mạng để quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, bán mẫu vật động vật hoang dã trái pháp luật.

5. Đề nghị Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam và các đoàn thể thị xã

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã; không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tàng trữ động vật hoang dã trái pháp luật và cung cấp thông tin, tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý động vật hoang dã.

6. UBND các xã, phường

- Chỉ đao thực hiện nghiêm Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật nguy cấp, quý, hiếm và Công ước buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn thị xã

- Tăng cường công tác kiểm soát các hành vi khai thác, săn, bắt, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, tiêu thụ và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên. Kiểm tra thường xuyên các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Văn Tấn


10/09/2020 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
​ ​