Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin tuyên truyền

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 432149
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 6 năm 2022Thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật” tháng 6 năm 2022
Tại buổi sinh hoạt "Ngày Pháp luật", công chức, viên chức được nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Bảo hiểm xã hội Thị xã triển khai những quy định mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020....

Nhằm kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới, các văn bản chuyên ngành đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động. Chiều ngày 09 tháng 6, Phòng Tư pháp thị xã Kiến Tường tổ chức sinh hoạt "Ngày Pháp luật" tháng 6/2022 cho trên 150 công chức, viên chức các cơ quan ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang trên địa bàn Thị xã tham dự.

Tại buổi sinh hoạt "Ngày Pháp luật", công chức, viên chức được nghe lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Bảo hiểm xã hội Thị xã triển khai những quy định mới của Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và một số chính sách về việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Theo đó, Luật Bảo vệ môi trường được Quốc hội nước cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, Luật gồm 16 Chương, 171 Điều. Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có những điểm mới mang tính đột phá chính như: mở rộng phạm vi điều chỉnh, "cộng đồng dân cư" được quy định là một chủ thể trong công tác bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của "cộng đồng dân cư" trong các hoạt động bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, cắt giảm các thủ tục hành chính…

Riêng về việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là chế độ bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện. Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đều có thể tham gia BHXH tự nguyện và được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo quy định.Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT miễn phí, tham gia BHYT hộ gia đình để được chăm sóc, đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình. …

Thông qua sinh hoạt ngày pháp luật nhằm giúp công chức, viên chức hiểu rõ hơn về các quy định mới của Luật bảo vệ môi trường cũng như tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Từ đó mỗi công chức, viên chức sẽ là những tuyên truyền viên tích cực trong việc vận động người thân, gia đình cùng chung tay bảo vệ môi trướng và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội./.

Hoàng Trần


13/06/2022 9:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường - Tập huấn Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp và đề án 06 của Chính phủKiến Tường - Tập huấn Thông tư số 01 của Bộ Tư pháp và đề án 06 của Chính phủ
Thông qua hội nghị tập huấn giúp công chức làm công tác hộ tịch cơ sở nâng cao trách nhiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong phần mềm chính xác

Ngày 26/5, Phòng Tư Pháp thị xã Kiến Tường tổ chức hội nghị tập huấn, phổ biến các quy định của Thông tư số 01 do Bộ Tư pháp ban hành về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đến dự có ông Nguyễn Văn Lâm - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An. Bà Nguyễn Thị Lụa - Phó CT UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Dự tập huấn, Chủ tịch – PCT UBND, cán bộ làm công tác Tư pháp hộ tịch và lực công an chuyên trách của 8 xã – phường trên địa bàn thị xã được nghe chuyên viên Sở Tư pháp phổ biến một số quy định và giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc triển khai thục hiện Thông tư số 01 ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp về việc quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, kết nối, chia sẻ thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác; quy trình đăng ký hộ tịch trực tuyến; xác nhận thông tin hộ tịch; ban hành, hướng dẫn sử dụng, quản lý giấy tờ hộ tịch điện tử.

Bên cạnh đó, các đại biểu còn được nghe Phó Giám đốc Sở Tư pháp Long An -  Nguyễn Văn Lâm giới thiệu về các nhiệm vụ của Đề án 06 và 25 dịch vụ công thiết yếu triển khai theo Đề án; giới thiệu về đánh giá chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công bằng dữ liệu theo thời gian; hướng dẫn nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã…

Thông qua hội nghị tập huấn giúp công chức làm công tác hộ tịch cơ sở nâng cao trách nhiệm, cập nhật kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin hộ tịch đã được đăng ký vào phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử dùng chung theo đúng hướng dẫn; rà soát, kiểm tra, xử lý bảo đảm thông tin trong phần mềm chính xác, thống nhất với thông tin trong sổ đăng ký hộ tịch; xác định việc đăng ký hộ tịch trực tiếp hay đăng ký trực tuyến, cơ quan đăng ký hộ tịch phải bảo đảm trong mọi trường hợp, nếu hồ sơ đăng ký hộ tịch của người dân đầy đủ, đúng quy định pháp luật thì phải được tiếp nhận, giải quyết kịp thời. Đồng thời đội ngũ cán bộ thực hiện đề án 06  của 8 xã – phường sẽ nhận thức đầy đủ hơn, xác định rõ và triển khai hiệu quả các nội dung của Đề án đảm bảo đúng tiến độ các nhiệm vụ được giao theo Đề án./.

Tấn Hoàng


27/05/2022 8:00 SAĐã ban hành
Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú TrọngTác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cuốn sách gồm 29 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nội dung các bài viết, bài phát biểu thể hiện tầm cao lý luận, bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn, lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Do vậy, các bài viết, bài phát biểu của Tổng Bí thư đều có sức cảm hóa, lan tỏa đặc biệt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng...

​ Link bản sách điện tử tại đây https://thuviencoso.vn/ViewBook.aspx?eid=617

23/05/2022 10:00 SAĐã ban hành
Từ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viênTừ ngày 19.5.2022, mức cho vay tối đa đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng/ học sinh, sinh viên
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 5/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV). Theo đó, mức cho vay tối đa là 4 triệu đồng/tháng/HSSV. Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ 1.12.2019 thì mức cho vay tối đa đối với HSSV tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: HSSV là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

1- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

2- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

3- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay. Cụ thể, kể từ ngày HSSV kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19.5.2022, NHCSXH, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19.5.2022.

Theo đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong điều kiện mức học phí hiện nay (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP), mức cho vay hiện hành (2,5 triệu đồng/tháng/HSSV) mới chỉ đáp ứng 49% học phí của nhóm ngành có học phí cao nhất và 38,5% nhu cầu chi phí học tập cho HSSV (học phí và chi phí sinh hoạt). Mức chi phí học tập của một HSSV là khoảng 6,5 triệu đồng/tháng đến 9,5 triệu đồng/tháng (tính với mức học phí cao nhất).

Còn theo NHCSXH, tại thời điểm ban hành Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, mức cho vay tối đa đối với 1 HSSV là 800.000 đồng/tháng, đáp ứng khoảng 66% tổng chi phí học tập của HSSV. Tại thời điểm năm 2019, mức cho vay 2,5 triệu đồng /HSSV/tháng đáp ứng khoảng 60% chi phí học tập. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, mức cho vay hiện hành chỉ đáp ứng được 37% tổng chi phí học tập của HSSV, cộng với chi phí sinh hoạt tiếp tục gia tăng, mức cho vay hiện hành 2,5 triệu đồng/tháng khó đảm bảo theo học của HSSV.

Bộ Tài chính cho biết, mức vay vốn tối đa cần được điều chỉnh để phù hợp với lộ trình tăng học phí, khả năng huy động vốn của NHCSXH, khả năng cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý của ngân sách Nhà nước. Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho HSSV trang trải chi phí học tập qua đó góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và HSSV, nâng cao trình độ dân trí là cần thiết.

Nguồn tin: NHCSXH thị xã


17/05/2022 3:00 CHĐã ban hành
Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến Tường triển khai tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến Tường triển khai tín dụng đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục

1. Đối tượng vay vốn: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện vay vốn:

2.1 Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.2 Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

2.3 Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

2.4 Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

3. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

4. Mức vốn cho vay: Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

5. Lãi suất cho vay.

5.1 Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

5.2 Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

6. Thời hạn cho vay và thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay:

6.1 Thời hạn cho vay: tối đa 36 tháng.

6.2 Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước.

7. Bảo đảm tiền vay:

7.1 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7.2 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

PGD Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã


12/05/2022 10:00 SAĐã ban hành
NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-TTg NGÀY 27/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2022/QĐ-TTg NGÀY 27/4/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, TIỂU HỌC NGOÀI CÔNG LẬP BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI ĐẠI DỊCH COVID-19

1. Đối tượng vay vốn: Cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là Cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục); nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (sau đây gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

2. Điều kiện vay vốn:

2.1 Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

2.2 Phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 1 tháng tính đến thời điểm vay vốn.

2.3 Có Phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg.

2.4 Tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

3. Mục đích sử dụng vốn vay: Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

4. Mức vốn cho vay: Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

5. Lãi suất cho vay.

5.1 Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

5.2 Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

6. Thời hạn cho vay và thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay:

6.1 Thời hạn cho vay: tối đa 36 tháng.

6.2 Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg, tùy theo điều kiện nào đến trước.

7. Bảo đảm tiền vay:

7.1 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.

7.2 Đối với khách hàng vay vốn có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo và các quy định hiện hành của Ngân hàng Chính sách xã hội.

                                         Nguồn tin: NHCSXH thị xã


05/05/2022 11:00 SAĐã ban hành
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021

​Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Quyết định 134 ngày 20 tháng 01 năm 2022đính kèm danh sách. 

20/01/2022 9:00 SAĐã ban hành
Kiến Tường: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và 8/2021Kiến Tường: Chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và 8/2021
BHXH thị xã phối hợp với Bưu Điện thị xã Kiến Tường chi trả  lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và tháng 8 năm 2021 vào cùng chi trả tháng 7/2021 bắt đầu chi trả từ ngày 06/07/2021 đến ngày 10/7/2021.

BHXH tỉnh Long An ban hành công văn số 1212/BHXH-TCKT ngày 29/6/2021 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp tháng 7, tháng 8 năm 2021.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, để công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng trên địa thị xã Kiến Tường được đầy đủ, kịp thời, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Long An; BHXH thị xã phối hợp với Bưu Điện thị xã Kiến Tường chi trả  lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 7 và tháng 8 năm 2021 vào cùng chi trả tháng 7/2021 bắt đầu chi trả từ ngày 06/07/2021 đến ngày 10/7/2021.

Thông báo đến từng người hưởng biết về thời gian, địa điểm chi trả, các biện pháp phòng chống dịch tại điểm chi trả để người hưởng bố trí thời gian đến nhận tiền phù hợp, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid -19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Long An, UBND thị xã Kiến Tường.

1. Đối với người hưởng nhận lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản.

Thực hiện chuyển đầy đủ lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 7/2021 và tháng 8/2021 cùng một đợt vào tài khoản cá nhân của người hưởng, hoàn thành trước ngày 06/7/2021.

2. Đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng nhận bằng tiền mặt.

Bưu điện thị xã Kiến Tường trực tiếp chi trả cho người hưởng tại các điểm chi trả, bắt đầu chi trả từ ngày 06/07/2021 đến ngày 10/07/2021.

- Yêu cầu nhân viên chi trả, nguời hưởng phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt phải tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn, giữ khoảng cách,… theo đúng quy định. Bưu điện chuẩn bị sẵn sàng khẩu trang, sát khuẩn miễn phí tại điểm chi trả để phục vụ người hưởng trong trường hợp người hưởng không có khẩu trang

- Tăng cường nhân viên chi trả, bố trí thêm bàn chi trả để giảm thời gian chờ đợi của người hưởng, tránh tụ tập đông người, giử khoảng cách tối thiểu 1,5m mỗi người, đảm bảo an toàn tiền mặt theo quy định.

Kết hợp vận động khuyến khích người hưởng với giải pháp cụ thể thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản cá nhân theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 23/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công: thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội./.

 

Xuân Nhung – BHXH thị xã Kiến Tường


05/07/2021 4:00 CHĐã ban hành
Video tuyên truyền "Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An"Video tuyên truyền "Giới thiệu Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An"
Ngày 21/6/2021 Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An có Văn bản số 1146/STTTT-CNTT về tuyên truyền hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
21/06/2021 11:00 SAĐã ban hành
Hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến TườngHiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Kiến Tường
Theo ông Phạm Văn Kiệt – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Kiến Tường cho biết: “Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch được thực hiện thông qua 2 hình thức là huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân

Trong những năm qua bên cạnh nhiệm vụ giải ngân kịp thời nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thì công tác tuyên truyền vận động khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Kiến Tường để bổ sung nguồn vốn cho vay đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
Theo ông Phạm Văn Kiệt – Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Kiến Tường cho biết: "Việc huy động tiền gửi tiết kiệm tại Phòng giao dịch được thực hiện thông qua 2 hình thức là huy động tiền gửi tiết kiệm của tổ viên thông qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) và huy động tiền gửi của các tổ chức, cá nhân. Đến nay trên địa bàn thị xã đã có 107/107 Tổ TK&VV thực hiện ký Hợp đồng ủy nhiệm với Ngân hàng để huy động tiền gửi của tổ viên trong tổ với số tiền huy động đến ngày 31/5/2021 đạt 17.517 triệu đồng, tăng 2.175 triệu đồng so với đầu năm (hoàn thành 54% kế hoạch tăng trưởng), chiếm 40% tổng nguồn vốn huy động; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 24.534 triệu đồng, tăng 5.890 triệu đồng so với đầu năm (hoàn thành 98% kế hoạch tăng trưởng), chiếm 60% tổng nguồn vốn huy động tại Phòng giao dịch. Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đã góp phần quan trọng giúp cho hàng nghìn khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH thị xã Kiến Tường để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh – sinh viên và nâng cao điều kiện sống của những hộ gia đình tại các vùng nông thôn,… Đến nay, tổng dư nợ cho vay tại NHCSXH thị xã Kiến Tường đạt 236.796 triệu đồng. Có thể nói, đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi tiết kiệm đã mang lại hiệu quả thiết thực, vừa nâng cao ý thức tiết kiệm cho khách hàng, vừa bổ sung nguồn vốn để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác".

hiệu quả trong vai vón tiết kiệm.jpg

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Kiến Tường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được Phòng giao dịch công khai thông tin về các hình thức gửi tiền, sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại Trụ sở Ủy ban nhân dân của 8/8 xã, phường trên địa bàn thị xã Kiến Tường. Với việc nhận tiền gửi tiền tiết kiệm của khách hàng được thực hiện ngay tại các Điểm giao dịch xã nên đã góp phần giảm được chi phí đi lại và rủi ro cho khách hàng gửi tiền. Đặc biệt, mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm của NHCSXH hiện nay tương đương với mức lãi suất huy động của các Ngân hàng thương mại Nhà nước và gửi tiền tại NHCSXH được Nhà nước đảm bảo 100% khả năng thanh toán nên ngày càng thu hút nhiều khách hàng tham gia gửi tiền tại NHCSXH. Bên cạnh đó, NHCSXH thị xã đã phối hợp với hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền để khách hàng vay vốn tại các Tổ TK&VV nâng mức gửi tiền tiết kiệm tối thiểu hàng tháng từ 20.000 đồng lên 100.000 đồng/tháng. Với việc nâng mức gửi tiền tiết kiệm tối thiểu hàng tháng của các tổ viên vay vốn sẽ giúp nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm đối với nguồn tiền làm ra và khách hàng dành dụm được một khoản tiền lớn để trả nợ Ngân hàng khi đến hạn.
Việc huy động tiền gửi tiết kiệm theo nhiều hình thức gửi góp linh hoạt đã từng bước hình thành ý thức tiết kiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân trên địa bàn các xã, phường của thị xã Kiến Tường đều có thể thực hành tiết kiệm tại NHCSXH, kể cả những khách hàng có số tiền nhỏ cũng có thể gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH. Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn để cho vay, giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp và thời gian vay dài để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống,...


Phạm Văn Kiệt - NHCSXH thị xã Kiến Tường


15/06/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thị xã Kiến Tường, Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2021 gắn với  tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Thị xã Kiến Tường, Kết quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở  và phong trào thi đua “Dân vận khéo” 6 tháng đầu năm 2021 gắn với  tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu  hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo. Tiếp tục triển khai thực hiện Pháp lệnh 34-PL/2007/PL-UBTVQH Khóa 11, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về về thực hiện QCDC và phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tổ chức sơ kết 05 năm việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI "về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở". Từ đó, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị.

Hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp tiếp tục duy trì nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đóng vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện Quy chế dân chủ; phối hợp với chính quyền, các cơ quan nhà nước thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tạo điều kiện cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Hệ thống dân vận từ thị xã đến cơ sở tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả QCDC ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Công tác cải cách hành chính có nhiều tiến bộ. Công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được tăng cường. Qua đó, góp phần củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 như hiện nay cả hệ thống chính trị tập trung triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức, chủ động phòng, chống dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép "vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế", bảo đảm an sinh xã hội và đời sống nhân dân.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tuyên truyền các văn bản của cấp trên về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bằng nhiều hình thức như: Mở chuyên trang, chuyên mục "Tuyên truyền bầu cử"; Đăng phát các tin, bài viết, chuyên mục, phóng sự về cuộc bầu cử; Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, tổ chức tọa đàm, cấp phát tài liệu (xuất bản phẩm, tờ gấp, tờ rơi, đĩa,...), các hình thức cổ động trực quan (băng ron, panô, áp phích, khẩu hiệu), thông tin lưu động, tuyên truyền qua Email, tin nhắn SMS, mạng xã hội (Facebook, Youtube, Zalo,...). Qua đó, nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021. Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã, xã, phường tổ chức 03 cuộc hội nghị hiệp thương đảm bảo dân chủ, đúng thời gian, quy định của Luật Bầu cử QH và HĐND các cấp. Tổ chức hội nghị giới thiệu người ra ứng cử và hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú được 28 cuộc đảm bảo, cử tri tín nhiệm 100%. Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp để vận động bầu cử tổ chức cấp thị xã 24 cuộc; cấp xã, phường 37 cuộc. Ngoài ra, MTTQ thị xã đã thành lập đoàn đi kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ở thị xã 16 cuộc, xã, phường 37 cuộc.

Kết quả tỷ lệ cử tri đi bầu đại biểu các cấp đạt 100%, số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021-2026 bầu được là 30/30 đại biểu đảm bảo đủ, đúng theo quy định. Cấp xã, phường bầu được 187/189 đại biểu (khuyết 02 đại biểu ở xã Thạnh Hưng).

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND cấp  nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công, thật sự là ngày hội non sông của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên cả nước nói chung, thị xã Kiến Tường nói riêng. Mặt dù thời gian chuẩn bị tương đối ngắn nhưng các cấp ủy Đảng, chính quyền, UB MTTQ và các tổ chức thành viên trong thị xã xác định công tác bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Từ đó đã có sự quán triệt sâu sắc, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ trong quá trình triển khai, chuẩn bị công tác bầu cử theo đúng luật định, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, an toàn và tiết kiệm.

Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản của tỉnh về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định, thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch đã đề ra, chỉ đạo triển khai thực hành dân chủ đi vào thực chất, tránh hình thức; chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó đặc biệt quan tâm công khai, minh bạch thông tin liên quan đến việc triển khai thực hiện các chế độ, chính sách, các dự án trên địa bàn; tăng cường nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của người dân ngay từ cơ sở; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, ban thanh tra nhân dân trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh./.


07/06/2021 4:00 CHĐã ban hành
Công bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cửCông bố danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày 31/5/2021, Ủy ban Bầu cử thị xã Kiến Tường có Nghị Quyết số 73/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử là 30 đại biểu.

          XEM NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH TẠI ĐÂY:73-NQ-UBBC CÔNG BỐ NGƯỜI TRÚNG CỬ_0001.pdf

          Đơn vị bầu cử số 01 (Gồm 05 đại biểu)

          1. Ông Nguyễn Minh Chánh – Bí thư Đoàn TNCS.HCM Phường 1

          2. Bà Lê Thị Hồng Sương (Sư cô Thích Nữ Liên Minh) – Tu sĩ, Tịnh xá Ngọc Tháp thị xã Kiến Tường

          3. Bà Tăng Thị Như Phương – Phó Chủ tịch UBND Phường 1

          4. Ông Nguyễn Văn Vũ – Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã

          5. Bà Văn Thị Mỹ Yên – Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

         Đơn vị bầu cử số 02 (Gồm 04 đại biểu)

          1. Ông Phạm Xuân Bách – Bí thư Thị ủy Kiến Tường

          2. Bà Phan Thị Diệu Hiền – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần CTN và MT Kiến Tường

          3. Ông Võ Văn Lộc – Phó Trưởng Công an thị xã

          4. Ông Phan Văn Rành – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND Phường 2

          Đơn vị bầu cử số 03 (Gồm 03 đại biểu)

          1. Ông Võ Phú Điền – Bí thư Đoàn TNCS.HCM Phường 3

          2. Ông Chung Văn Kiều – Giám đốc Bệnh viện đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười

          3. Bà Nguyễn Thị Hồng Nho – Bí thư Đảng ủy Phường 3

          Đơn vị bầu cử số 04 (Gồm 04 đại biểu)

          1. Bà Võ Thị Thu Duyên – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã

          2. Ông Huỳnh Văn Duyên – Phó Bí thư Đảng ủy xã Tuyên Thạnh

          3. Bà Nguyễn Thị Đậm – Phó Chủ tịch ủy ban MTTQVN xã Tuyên Thạnh

          4. Ông Nguyễn Thanh Tiền – Bí thư Đoàn TNCS.HCM xã Tuyên Thạnh

          Đơn vị bầu cử số 05 (Gồm 04 đại biểu)

          1. Ông Lê Hồng Hạnh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy Kiến Tường

          2. Ông Trần Thái Khương – Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thị xã

          3. Ông Lê Tấn Lộc – Trưởng Phòng Quản lý đô thị thị xã

          4. Bà Lê Thị Thúy Nương – Phó Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng

          Đơn vị bầu cử số 06 (Gồm 03 đại biểu)

          1. Bà Nguyễn Thị Kim Duyên – Bí thư Đảng ủy xã Bình Tân

          2. Ông Nguyễn Văn Hải – Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội HĐND thị xã

          3. Bà Nguyễn Thị Thúy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Bình Tân

          Đơn vị bầu cử số 07 (Gồm 04 đại biểu)

          1. Ông Lâm Hòa Đông – Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp

          2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch thị xã

          3. Bà Nguyễn Thị Lụa – Phó Chủ tịch UBND thị xã

          4. Ông Nguyễn Văn Nam – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

          Đơn vị bầu cử số 08 (Gồm 03 đại biểu)

          1. Ông Nguyễn Thành Ngoan – Chủ tịch Hội Nông dân xã Thạnh Trị

          2. Ông Đỗ Văn Thiệt – Chủ tịch HĐND thị xã

          3. Bà Võ Thị Thu Thủy – Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Thạnh Trị   

          XEM NGHỊ QUYẾT CÔNG BỐ DANH SÁCH TẠI ĐÂY:73-NQ-UBBC CÔNG BỐ NGƯỜI TRÚNG CỬ_0001.pdf

04/06/2021 2:00 CHĐã ban hành
Phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
20/05/2021 9:00 SAĐã ban hành
10 ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội10 ca khúc tiêu biểu về bầu cử Quốc hội
20/05/2021 9:00 SAĐã ban hành
5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch
Hội đồng Bầu cử Quốc gia vừa có văn bản nêu rõ một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Trước diễn biến rất phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, thời gian qua, Hội đồng Bầu cử Quốc gia và các cơ quan liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn công tác tổ chức bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, do thực tiễn tiếp tục phát sinh nhiều tình huống mới từ báo cáo của các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau đây.

Thứ nhất, việc thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội, cách ly y tế để phòng, chống dịch COVID-19 tại một số địa phương thời gian qua đã dẫn đến biến động khá lớn về danh sách cử tri của một số khu vực bỏ phiếu. Vì vậy, đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri tăng thêm lớn, đề nghị địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 225/VPHĐBCQG-PL ngày 11/5/2021 của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Đối với các khu vực bỏ phiếu có số lượng cử tri giảm nhiều so với thời điểm lập danh sách cử tri đến mức ít hơn số lượng cử tri tối thiểu để thành lập khu vực bỏ phiếu theo quy định thì căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, UBND cấp xã quyết định vẫn tiếp tục duy trì khu vực bỏ phiếu đó để tiến hành việc bỏ phiếu bình thường (dự phòng trường hợp cử tri đã đăng ký trong danh sách cử tri quay trở lại khu vực bỏ phiếu trước ngày bầu cử) hoặc quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu và Tổ bầu cử ở khu vực bỏ phiếu đó để ghép chung vào khu vực bỏ phiếu khác liền kề trong cùng đơn vị bầu cử, bảo đảm thuận tiện cho cử tri và phù hợp với năng lực của tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn.

Quyết định giải thể khu vực bỏ phiếu phải được sự phê chuẩn của UBND cấp huyện. UBND cấp xã phải thông báo kịp thời, rộng rãi đến cử tri về việc thay đổi khu vực bỏ phiếu để cử tri biết và thực hiện việc bỏ phiếu theo quy định.

Thứ hai, căn cứ vào quy mô, số lượng cử tri ở từng khu vực bỏ phiếu và yêu cầu phòng, chống dịch ở địa phương, UBND cấp xã và Tổ bầu cử xây dựng kế hoạch, lịch trình bỏ phiếu để chủ động điều tiết, phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri ở từng thôn, tổ dân phố, cụm dân cư, nhóm hộ gia đình... và thông báo rộng rãi cho cử tri thuộc khu vực bỏ phiếu biết, bảo đảm tại cùng một thời điểm trong ngày bầu cử không tập trung quá đông người ở phòng bỏ phiếu.

Thứ ba, về các trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng, Khoản 2 Điều của Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia quy định: "Trường hợp khuyết người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND là trường hợp sau khi Ủy ban Bầu cử công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND theo từng đơn vị bầu cử mà người ứng cử đại biểu HĐND vì lý do bất khả kháng (chết, bị xóa tên khỏi danh sách chính thức những người ứng cử...) không thể tiếp tục ứng cử theo quy định của pháp luật".

Do đó, việc xử lý trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 160/NQ-HĐBCQG ngày 22/3/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.

Thứ tư, đối với các khu vực bỏ phiếu đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép thực hiện bầu cử sớm, đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương tổ chức việc bầu cử an toàn, chu đáo, đúng quy định. Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, Tổ bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu theo đúng quy định; sau đó niêm phong phiếu bầu, cho vào hòm phiếu, niêm phong hòm phiếu và gửi đến UBND cấp xã.

Thứ năm, Ủy ban Bầu cử các địa phương chỉ đạo rà soát, kiểm tra kỹ hiện trạng các con dấu của các tổ chức phụ trách bầu cử, nếu có hiện tượng hoặc nguy cơ bị gãy, hỏng, mở, không thể tiếp tục sử dụng thì khẩn trương tổ chức việc bổ sung, thay thế.

Đối với những khu vực bỏ phiếu có số lượng lớn cử tri phải cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, tại nhà hoặc cơ sở lưu trú thì đề nghị địa phương xem xét, quyết định chuẩn bị hòm phiếu phụ và khắc bổ sung con dấu "Đã bỏ phiếu" với số lượng phù hợp, đáp ứng yêu cầu tổ chức việc bỏ phiếu.

Con dấu "Đã bỏ phiếu" được khắc theo mẫu quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/1/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia nhưng có thể để trống phần số của Tổ bầu cử; khi sử dụng để đóng dấu "Đã bỏ phiếu" vào thẻ cử tri, thành viên Tổ bầu cử sẽ tự điền số vào ô trống đó.

Đối với các khu vực bỏ phiếu còn lại, tùy theo yêu cầu, tình hình thực tế, Ủy ban Bầu cử các tỉnh, thành phố chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các Tổ bầu cử sử dụng hòm phiếu phụ và con dấu "Đã bỏ phiếu" tương tự như đã thực hiện tại các kỳ bầu cử trước đây./.

Theo Chinhphu.vn

.: VGP News :. | 5 vấn đề lưu ý khi bầu cử trong mùa dịch | BÁO ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM (baochinhphu.vn)18/05/2021 4:00 CHĐã ban hành
Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026Tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026

1. Đơn vị bầu cử số 1, huyện Đức Huệ, tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

2. Đơn vị bầu cử số 2, gồm các xã, thị trấn (Lộc Giang, An Ninh Tây, An Ninh Đông, thị trấn Hiệp Hòa, Hiệp Hòa, Tân Mỹ, thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Lập Thượng, Đức Lập Hạ, Đức Hòa Thượng, Mỹ Hạnh Nam thuộc huyện Đức Hòa), tổng số người ứng cử là 08 người.

- Xem thông tin.

3. Đơn vị bầu cử số 3, gồm các xã, thị trấn (Hòa Khánh Nam, Tân Phú, Hòa Khánh Tây, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Hòa Đông, Đức Hòa Hạ, thị trấn Đức Hòa, Hựu Thạnh, Hòa Khánh Đông thuộc huyện Đức Hòa), tổng số người ứng cử là 08 người.

- Xem thông tin.

4. Đơn vị bầu cử số 4, gồm thị trấn Bến Lức và các xã ( Long Hiệp, Phước Lợi, Mỹ Yên, Tân Bửu, Thanh Phú thuộc huyện Bến Lức), tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

5. Đơn vị bầu cử số 5, gồm các xã (An Thạnh, Tân Hòa, Lương Hòa, Lương Bình, Thạnh Lợi, Thạnh Hòa, Bình Đức, Thạnh Đức, Nhựt Chánh thuộc huyện Bến Lức), tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

6. Đơn vị bầu cử số 6, huyện Thủ Thừa, tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

7. Đơn vị bầu cử số 7, thành phố Tân An, tổng số người ứng cử là 08 người.

- Xem thông tin.

8. Đơn vị bầu cử số 8, huyện Châu Thành, tổng số người ứng cử là 07 người.

- Xem thông tin.

9. Đơn vị bầu cử số 9, huyện Tân Trụ, tổng số người ứng cử là 05.

- Xem thông tin.

10. Đơn vị bầu cử số 10, gồm thị trấn Cần Đước và các xã (Tân Lân, Tân Chánh, Tân Ân, Phước Đông, Phước Tuy, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây thuộc huyện Cần Đước), tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

11. Đơn vị bầu cử số 11, gồm các xã (Long Định, Long Cang, Phước Vân, Long Sơn, Tân Trạch, Long Khê, Long Trạch, Long Hòa, Mỹ Lệ thuộc huyện Cần Đước), tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

12. Đơn vị bầu cử số 12, gồm các xã (Phước Lý, Long Thượng, Phước Hậu, Phước Lâm, Mỹ Lộc, Long An, Thuận Thành thuộc huyện Cần Giuộc), tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

13. Đơn vị bầu cử số 13, gồm thị trấn Cần Giuộc và các xã (Long Phụng, Đông Thạnh, Tân Tập, Phước Vĩnh Đông, Phước Vĩnh Tây, Phước Lại, Long Hậu thuộc huyện Cần Giuộc), tổng số người ứng cử là 07 người.

- Xem thông tin.

14. Đơn vị bầu cử số 14, huyện Thạnh Hóa, tổng số người ứng cử là 03 người.

- Xem thông tin.

15. Đơn vị bầu cử số 15, huyện Tân Thạnh, tổng số người ứng cử là 05 người.

- Xem thông tin.

16. Đơn vị bầu cử số 16, huyện Vĩnh Hưng, tổng số người ứng cử là 03 người.

- Xem thông tin.

17. Đơn vị bầu cử số 17, huyện Tân Hưng, tổng số người ứng cử là 03 người.

- Xem thông tin.

18. Đơn vị bầu cử số 18, huyện Mộc Hóa, tổng số người ứng cử là 03 người.

- Xem thông tin.

19. Đơn vị bầu cử số 19, thị xã Kiến Tường, tổng số người ứng cử là 03 người.

- Xem thông tin.


18/05/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thời gian công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐNDThời gian công bố danh sách trúng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Chậm nhất 20 ngày sau bầu cử, Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải công cố danh sách ĐBQH
17/05/2021 3:00 CHĐã ban hành
Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026Quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Sau đây là quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại phòng bỏ phiếu.
17/05/2021 3:00 CHĐã ban hành
Danh sách - Tiểu sử - Chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 03)Danh sách - Tiểu sử - Chương trình hành động của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 03)
Thông tin những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 03).

Đơn vị bầu cử số 03 sẽ bầu 02 Đại biểu Quốc hội trong số 04 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện, thị: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.


le-thi-song-an.jpg

Bà Lê Thị Song An

(Xem Chương trình hành động)

hoang-van-lien.jpg

Ông Hoàng Văn Liên

(Xem Chương trình hành động)

tran-thi-thanh-thuy.jpg

Bà Trần Thị Thanh Thúy

(Xem Chương trình hành động)

nguyen-thi-thu-truc.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

(Xem Chương trình hành động)

 Nhấp xem Quyết định công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2021 98_ NQ_ Đại biểu Quốc hội.pdf

Nhấp xem Tiểu sử tóm tắt Đơn vị số 03 39_ Tiểu sử_ DB QUOC HOI -Đơn vị số 3.pdf

Nhấp xem Chương trình hành động Đơn vị số 03 39_ Chương trình hành động Quốc hội_ Đơn vị bầu cử số 3.pdf

Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long An

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Long An

Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026

Ban Biên Tập

17/05/2021 2:00 CHĐã ban hành
Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long AnChương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long An
Thông tin chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long An. Long An sẽ bầu 8 Đại biểu Quốc hội trong số 14 người ứng cử, tại 3 đơn vị bầu cử.
Đơn vị bầu cử số 1 sẽ bầu 03 Đại biểu Quốc hội trong số 05 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện: Đức Hòa, Đức Huệ, Bến Lức và Tân Trụ.

Bà Phan Thị Mỹ Dung.jpg

Bà Phan Thị Mỹ Dung

(Xem Chương trình hành động)

quach-cao-minh.jpg

 Ông Quách Cao Minh

(Xem Chương trình hành động)

tran-quoc-quan.jpg

Ông Trần Quốc Quân

(Xem Chương trình hành động)

ninh-thi-bich-thuy.jpg

Bà Ninh Thị Bích Thùy

(Xem Chương trình hành động)

le-tan-toi.jpg

Ông Lê Tấn Tới

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 2 sẽ bầu 03 Đại biểu Quốc hội trong số 05 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện, thành phố: TP.Tân An, Châu Thành, Cần Đước, Cần Giuộc.


Tuan-Anh-2021.jpg

Ông Nguyễn Tuấn Anh

(Xem Chương trình hành động)

le-thi-hong-gam.jpg

Bà Lê Thị Hồng Gấm

(Xem Chương trình hành động)

nguyen-thanh-hai.jpg

Ông Nguyễn Thanh Hải

(Xem Chương trình hành động)

nguyen-thi-kim-nguyen.jpg

Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên

(Xem Chương trình hành động)

nguyen-hoang-uyen.jpg

Bà Nguyễn Hoàng Uyên

(Xem Chương trình hành động)

Đơn vị bầu cử số 3 sẽ bầu 02 Đại biểu Quốc hội trong số 04 người ứng cử (xếp theo vần abc), gồm các huyện, thị: Thủ Thừa, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh, thị xã Kiến Tường, Vĩnh Hưng, Tân Hưng.

le-thi-song-an.jpg

Bà Lê Thị Song An

(Xem Chương trình hành động)

hoang-van-lien.jpg

Ông Hoàng Văn Liên

(Xem Chương trình hành động)

tran-thi-thanh-thuy.jpg

Bà Trần Thị Thanh Thúy

(Xem Chương trình hành động)

nguyen-thi-thu-truc.jpg

Bà Nguyễn Thị Thu Trúc

(Xem Chương trình hành động)

Theo Báo Long An Online

Chương trình hành động của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV - Đơn vị tỉnh Long An - Báo Long An Online (baolongan.vn)

13/05/2021 10:00 SAĐã ban hành
Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026
Thông tin Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm Nghị quyết số 34/NQ-UBBC ngày 20/4/2021 của Ủy ban Bầu cử thị xã Kiến Tường.

1.png

2.pngNhấp để xem danh sách chi tiết những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã Kiến Tường.34_NQ-UBCC_20-04-2021_34 - NGHỊ QUYẾT_0001.signed.pdf

Ban Biên Tập

12/05/2021 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường - Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấpKiến Tường - Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND xã Thạnh Hưng và đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường.

Ngày 11/5/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đơn vị bầu cử số 5, xã Thạnh Hưng gồm 7 ứng cử viên HĐND thị xã và 08 ứng cử viên đại biểu HĐND xã thuộc đơn vị bầu cử số 06 xã Thạnh Hưng đã có cuộc tiếp xúc với gần 50 bà con cử tri ấp Bàu Chứa.

Sau phần giới thiệu tóm tắt tiểu sử, từng ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND xã Thạnh Hưng và đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường. Trong dự kiến chương trình hành động, các ứng cử viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đồng thời căn cứ lĩnh vực công tác hiện tại để nêu những giải pháp, phương hướng hoạt động khi trúng cử, mong muốn góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tham gia bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân.

Các cử tri tán thành và đồng tình cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời cũng thẳng thắn kiến nghị các ứng cử viên cần thực hiện đúng lời hứa của mình khi được bầu làm đại biểu của nhân dân, đại diện cho tiếng nói của người dân đến với các cấp, ngành, lãnh đạo địa phương; cần lắng nghe ý kiến của người dân, nhất là trong các cuộc tiếp xúc cử tri và thực hiện bằng hành động cụ thể.

Thay mặt các ứng cử viên, Ông Lê Hồng Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Kiến Tường trân trọng tiếp thu ý kiến, trao đổi, đóng góp, kiến nghị của các cử tri để bổ sung vào chương trình hành động và kế hoạch công tác của cá nhân ứng cử viên. Bên cạnh đó, sẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để đề xuất, kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề mà cử tri quan tâm với mong muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao, hoàn thành tốt sứ mệnh phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân; thực hiện tốt nhất vai trò, trọng trách người đại biểu dân cử./.

Tuấn Hùng


12/05/2021 10:00 SAĐã ban hành
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Long AnDanh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Long An
Thông tin Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tỉnh Long An, ban hành kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
11/05/2021 3:00 CHĐã ban hành
Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026
Thông tin Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 ban hành kèm Nghị quyết số 91/NQ-UBBC ngày 27/4/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Long An.
11/05/2021 3:00 CHĐã ban hành
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong thời gian qua MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Phường 2 đã tích cực trong việc thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đến các tầng lớp Nhân dân. Đảng ủy Phường 2 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, là nơi để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ của công dân; lựa chọn ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Do đó, mọi công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử phải được quan tâm thực hiện tốt, đặc biệt công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, góp phần cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là ngày hội phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Xác định công tác tuyên truyền là một trong những hoạt động trọng tâm của công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong thời gian qua MTTQ Việt Nam, các đoàn thể Phường 2 đã tích cực trong việc thông tin tuyên truyền các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đến các tầng lớp Nhân dân. Đảng ủy Phường 2 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chủ động nắm vững tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, những vấn đề phát sinh, bức xúc của các tầng lớp Nhân dân trước bầu cử nhằm kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng xem xét, giải quyết; phối hợp giải quyết các phản ánh kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân để góp phần ổn định tình hình tư tưởng, chính trị. Đồng thời thực hiện tốt công tác giám sát bầu cử, kịp thời phát hiện, điều chỉnh những điểm chưa phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện. Đảng ủy chỉ đạo UBND Phường hướng dẫn các khu phố bố trí các băng rol tuyên truyền bầu cử đúng quy định; kiểm tra và sửa chữa các cụm loa phát thanh tại 6 khu phố để bảo đảm thông tin được thông suốt và kịp thời tuyên truyền đến người dân trên địa bàn phường; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an xây dựng kế hoạch đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự phục vụ công tác bầu cử.

MTTQ Việt Nam và các đoàn thể phường đã tập trung, tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức. Để công tác tuyên truyền thực sự hiệu quả, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của MTTQ Việt Nam thị xã, Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Ban Thường trực MTTQ Phường 2 ban hành các văn bản liên quan và hướng dẫn các đoàn thể, các Ban Công tác mặt trận (Ban CTMT) triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về bầu cử sát với thực tế ở địa phương, kết hợp các hội nghị cử tri với việc tuyên truyền các văn bản pháp luật về bầu cử. Phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu. Tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân, quyền lợi và trách nhiệm của cử tri trong cuộc bầu cử…được 24 cuộc/1485 lượt người tham dự. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và các hoạt động thông tin tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường từ đó tạo được khí thế thi đua sôi nổi của nhân dân hướng về ngày bầu cử.

tuyên tuyeenf bầu cử QH HĐN.png

Công tác tuyên truyền được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tập trung về khu dân cư, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể trong thực hiện công tác tuyên truyền, vận động bầu cử và ứng dụng công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội (Internet, Zalo, Facebook...) để tăng cường các hoạt động tuyên truyền về công tác bầu cử, bảo đảm kịp thời, chính xác, phong phú, đa dạng, để gắn kết các tầng lớp Nhân dân trong xã hội hướng về ngày bầu cử, thông qua 9 pano, 7 khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan và trụ sở các khu phố trên địa bàn phường; tổ chức phát loa lưu động và phát thanh 24 lượt, 9 tin bài và 23 lượt chia sẻ bài viết trên mạng xã hội. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Thông qua tuyên truyền bầu cử đã tạo được không khí phấn khởi, góp phần cổ vũ, tạo không khí thi đua yêu nước trong các tầng lớp Nhân dân. Góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thúy An


29/04/2021 3:00 CHĐã ban hành
Công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử dại biểu HĐND thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026Công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử dại biểu HĐND thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026
Công bố danh sách những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử dại biểu HĐND thị xã Kiến Tường nhiệm kỳ 2021-2026
26/04/2021 4:00 CHĐã ban hành
Kiến Tường tổ chức hiệp thương lần 3 lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026Kiến Tường tổ chức hiệp thương lần 3 lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu HĐND thị xã khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026
Khối đảng 9 ứng cử viên (chiếm tỉ lệ 17,7%); khối nhà nước 11 ứng cử viên (chiếm tỉ lệ 21,5%); khối Mặt trận - Đoàn thể 21 ứng cử viên (chiếm tỉ lệ 41,2%); lực lượng vũ trang 3 ứng cử viên (chiếm 5,9%); tôn giáo 2 ứng cử viên (chiếm 3,9%); doanh nghiệp 5 ứng cử viên (chiếm 9,8%).

Ngày 15/4/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Kiến Tường tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự hội nghị có ông Đỗ Văn Thiệt – Chủ tịch HĐND thị xã; bà Võ Thị Thu Duyên – Trưởng Ban Dân vận Thị ủy – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã, cùng các tổ chức thành viên UBMTTQ Việt Nam thị xã.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổ chức 26 cuộc hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 3 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 60 ứng cử viên ứng cử đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng quy định. Tại các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri nơi cư trú, 100% ứng cử viên đều được cử tri đánh giá có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống lành mạnh và có đủ trình độ, năng lực tham gia đại biểu HĐND.

Quang cảnh buổi hiệp thương lần 3.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất, biểu quyết thông qua danh sách chính thức 51 ứng cử viên Đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026. Trong đó, khối đảng 9 ứng cử viên (chiếm tỉ lệ 17,7%); khối nhà nước 11 ứng cử viên (chiếm tỉ lệ 21,5%); khối Mặt trận - Đoàn thể 21 ứng cử viên (chiếm tỉ lệ 41,2%); lực lượng vũ trang 3 ứng cử viên (chiếm 5,9%); tôn giáo 2 ứng cử viên (chiếm 3,9%); doanh nghiệp 5 ứng cử viên (chiếm 9,8%).

Đây là cơ sở để Ủy ban Bầu cử thị xã tiến hành lập danh sách chính thức giới thiệu những người tham gia ứng cử Đại biểu HĐND thị xã Kiến Tường khóa III, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và niêm yết công khai danh sách những người ứng cử./.

Tấn Hoàng


16/04/2021 8:00 SAĐã ban hành
Thông bao về việc giới thiệu Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19Thông bao về việc giới thiệu Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19

​Thông bao về việc giới thiệu Nghị định số 44/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Chi tiết tại đây.

12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Phường 2, thị xã Kiến Tường: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cứ đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026Phường 2, thị xã Kiến Tường: Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cứ đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn Phường 2 có 81 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, trong đó cấp tỉnh có 1 vị

Từ ngày 21/3 đến ngày 04/4/2021, Ban Thường trực MTTQ Phường 2 đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu (Hội đồng nhân dân) HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại 6 khu phố trên địa bàn phường.

Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trên địa bàn Phường 2 có 81 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu ứng cử, trong đó cấp tỉnh có 1 vị; cấp thị xã có 15 vị; cấp huyện có 11 vị; cấp phường có 44 vị; cấp xã có 10 vị.

hôi nghị lấy ý kiến cử tri tại Phường 2.png

(Quang cảnh hội nghị)

Hội nghị đã được nghe Ông Hồ Tân Binh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Phường 2 phổ biến quy định về tiêu chuẩn của đại biểu HĐND (Điều 7 – Luật Tổ chức chính quyền địa phương) và những trường hợp không được ứng cử đại biểu HĐND quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 -  2026. Đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị có người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND đã phát biểu nhận xét, đánh giá về tinh thần trách nhiệm của các vị được giới thiệu ứng cử. Nhìn chung các cử tri đã bày tỏ sự tín nhiệm cao đối với những người được giới thiệu ứng cử và mong rằng nếu được tín nhiệm bầu vào HĐND các cấp các vị sẽ có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và của địa phương nói riêng. Sau khi thảo luận, 100% cử tri tham dự đều biểu quyết thống nhất với dự kiến nhân sự được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Việ tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn theo quy định và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú để làm cơ sở trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba xem xét quyết định lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm xứng đáng cho tâm tư nguyện vọng của cử tri.

Thúy An


08/04/2021 9:00 SAĐã ban hành
SỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV ĐƯỢC BẦU CỬ Ở TỈNH LONG ANSỐ ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV ĐƯỢC BẦU CỬ Ở TỈNH LONG AN
Long An có 8 Đại biểu Quốc hội Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 và được bầu tại 3 đơn vị bầu cử trong tỉnh.
22/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next
Ảnh
Video
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
Chịu trách nhiệm chính:​ Ông Lê Quang Tửu - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã
Địa chỉ: Số 12, đường ​30/4, Phường 1, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.
Điện thoại : (0272) 3841981 - (0272) 3840958​ ​ * Fax: (072) 3841936 ​ * Email: ubndtxkientuong@longan.gov.vn​​​
Chung nhan Tin Nhiem Mang